171. Eva Nordmark (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
171
Henkilö
Speaker role
Sveriges arbejdsmarkedsminister
Päivämäärä

Fru president! Jag vill tacka Nordiska rådet för möjligheten att göra denna redogörelse för arbetet i Nordiska ministerrådet när det gäller framtidens arbetsliv.

Hur teknologisk förändring kommer att påverka arbetslivet i framtiden är för tillfället absolut största fokus för ministerrådet för arbetsliv. Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens påverkar och kommer att påverka många jobb och arbetsplatser i fråga om jobbinnehåll, arbetsmiljö och andra aspekter, men bedöms även ha påverkan på den traditionella nordiska modellen.

För att få bättre kunskap om utvecklingen startade ministerrådet ett stort forskningsprojekt om framtidens arbetsliv hösten 2017. Ett trettiotal forskare från hela Norden har involverats i detta arbete. Den första delrapporten lanserades i november förra året och beskriver de viktigaste drivkrafter och megatrender som förväntas forma framtidens arbetsliv de kommande tio femton åren.

Vi vet inte i dag hur många arbeten som kommer att försvinna eller hur många nya jobb som kommer att tillkomma, men vi vet att den tekniska utvecklingen och det digitala skiftet kommer att utmana de nordiska modellerna när det gäller både arbetsliv och välfärd.

Framtidens arbetsliv är inte förutbestämt av vare sig teknologiska förändringar eller andra globala megatrender. Effekterna av förändringarna formas mer av hur vi utvecklar politik och institutioner i Norden.

Projektet om framtidens arbetsliv avslutas nästa år och kommer då att ge rekommendationer som inspiration för arbetet och konkreta förslag för det nordiska samarbetet, vilket jag ser mycket fram emot.

Jag vill kort nämna två ytterligare initiativ som har tagits under året.

Det första fokuserar på innovation och inkludering på den framtida arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Detta diskuterades också under den förra punkten. Unga och vuxna i Norden med funktionsnedsättning står längre från arbetsmarknaden och löper större risk för arbetslöshet. Därför har vi tagit initiativ till att undersöka vilken grad digitalisering, teknologi och innovationer kan bidra till att skapa nya möjligheter.

Det andra projektet fokuserar på hållbarhet och jämställdhet. Här handlar det om att förbättra könsbalansen, inte minst inom STEM-näringen, alltså teknik och forskning.

Jag är glad över att vi har ett omfattande nordiskt samarbete kring framtidens arbete och arbetsliv. Vi står alla inför stora möjligheter men också en hel del utmaningar i de nordiska länderna. Jag ser som sagt fram emot att framöver ta del av de olika nordiska rapporter som fokuserar på framtidens arbetsmarknad.