213. Høgni Hoydal (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
213
Henkilö
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Päivämäärä

Fru præsident.

Vi i Nordisk Grønt Venstre hilser udenrigsministrenes redegørelse velkommen og er jo meget tilfredse med, at udenrigsministrene har fokuseret på de store sager både i forbindelse med vort arbejde her i Norden med at styrke samarbejdet om den arktiske del af Nordatlanten og gennem sagen med, at man melder fællesnordisk ud om situationen i Afrika, Syrien osv. Det ser vi som et stort fremskridt for det nordatlantiske samarbejde.

Vi hilser også den nye Stoltenberg II-rapport. Jeg vil bare minde om i forbindelse med det arbejde, at der altså bor folk i Nordatlanten, og der bor folk i Arktis. Arktis og Nordatlanten bliver vel et af de varmeste steder i verden i den kommende tid, når det gælder udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Og der må de folk, som bor i Nordatlanten og Arktis, altså have deres egen selvbestemmelse i forbindelse med den udvikling. Island er jo en suveræn stat, Færøerne bliver det forhåbentlig snart - og Grønland - men så længe de ikke er, må Grønland og Færøerne være fuldt og helt med i dette arbejde. Det er jo også styrken i det nordiske samarbejde.

Så til slut om de glemte folk: Det er vel primitiv våbenmagt og primitiv økonomisk magt, som vi ser er ved at ændre den verdensorden, som har været der i mange år. Der er blevet nævnt flere af de konfliktpunkter, som der er, men jeg vil igen minde om, at situationen i Syrien jo også gælder et folk som kurderne, og jeg vil også igen minde om situationen i vor egen baggård, altså i Europa - det, som foregår i Spanien. Hvis Norden skal gå foran for at løse alle konflikter med fredelige demokratiske løsninger, må vi også tage sagen op, når det sker i vor egen baggård, at man ikke kan gennemføre demokratiske processer, når det gælder selvbestemmelse.

Så vi savner en endnu kraftigere udmelding fra nordisk side om den undertrykkelse af folk, som foregår - både kurderne og catalanerne - og håber, at den vil komme her i debatten.