225. Martin Kolberg (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
225
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppen
Date

Gode president.

Det var min kollega representanten Tetzschner som i sitt innlegg sa at han hadde tillit til at de politiske kulturer og konstitusjonelle forhold i våre land kom til å overvinne tilfeldige politikere. Jeg håper inderlig han har rett.

For den situasjonen som vi nå har - og som jeg mener det er viktig å ta fram før våre gode utenriksministre skal oppsummere denne debatten - er at vi har en dramatisk utvikling ved at en av våre fremste allierte, i alle fall for noen land, de som er medlem av NATO, men også for Norden som kulturkrets, nemlig USA, bryter ut av det internasjonale samarbeidet på område etter område. Og ikke bare det: Vi har en amerikansk president som heier på nasjonalistisk utvikling, bl.a. i Storbritannia. Det er en drage i rommet, det også, som Hans Wallmark har vært inne på og nevnt. Jeg vil at det skal legges fram på gulvet her, for jeg vil at våre utenriksministre skal uttale seg om det. Helsingforsavtalen sier jo at vi ikke skal vedta noe i Nordisk råd om dette, og det skal vi da selvfølgelig heller ikke gjøre, det ville ikke være mulig. Men det ville være veldig relevant at våre utenriksministre kommenterte den dramatiske utviklingen som vi har innenfor vår politiske kulturkrets - vil jeg kalle det - i vår tid.

I forlengelsen av det skulle jeg ønske at vi også kunne si noe om dette - vi har allerede vært litt inne på det, men jeg vil bare si det på nytt og konkretisere det, og ettersom den norske utenriksministeren ikke er her, henvender jeg meg til den danske: Hva mener vi kollektivt om at et NATO-land invaderer et annet land? Det er å undergrave hele den legitimiteten som NATO og den vestlige tenkningen om internasjonalt samarbeid og NATO-kultur er bygd på, og det må også adresseres i denne debatten.