278. Veronika Honkasalo (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
278
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Date

Bästa president! Det här nya förslaget kom också som en överraskning för mig. Den här processen har varit ganska så lång, och det har också funnits förhandlingar om att nå en kompromiss. Så det här är intressant. Men orsaken bakom detta förslag är att resurserna som används för forskning ska användas på ett så meningsfullt sätt som möjligt, och att själva nordiska finansieringen inte ska vara den grundläggande finansieringen för någon institution, om jag har förstått rätt.

Med andra ord ska investeringen i forskning göras på ett sådant sätt att den ger mest nytta, och idén är också att nordiskt forskningssamarbete som regel ska baseras på forskningsrådets respektive prioriteringar. Av detta skäl överförs det ekonomiska ansvaret till NordForsk. I Nordisk grön vänster hoppas vi att detta förslag tar bättre hänsyn till den svaga professionella situationen som många vetenskapliga forskare i hela Norden befinner sig i när forskningsresurserna över huvud taget är mer konkurrerade än någonsin tidigare. Därför anser vi att det är viktigt att Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet inte med sina egna åtgärder påskyndar denna utveckling, vilket kommer att fördjupa forskarnas och den vetenskapliga forskningens svårigheter.

Över huvud taget tycker vi att vi alltid när vi talar om forskning också talar om forskarnas livsvillkor. Utan att forskarna har bra omständigheter och en trygg framtid föds inte forskning med hög kvalitet. Därför är samarbete med forskare också i detta förslag och dess genomförande särskilt viktigt. Vi håller också med betänkandet från utskottet, som påpekar att utvärderingar har visat att dessa institut i förslaget bidrar till nordisk nytta. Vi håller därför med utskottet att minskad eller utebliven nordisk finansiering riskerar att det nordiska fokuset på forskningen försvinner och att nordisk nytta uteblir.