350. Pyry Niemi (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
350
Person
Speaker role
Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens talsperson
Date

Fru president! Vi lever i en tid av dilemman. Å ena sidan talar vi om att vi behöver mer tillväxt, å andra sidan måste utsläppen minska. Vi vill attrahera fler turister från fjärran marknader samtidigt som vi måste flyga mindre. Vi talar om fler elbilar, men vi producerar för lite el för att understödja en sådan övergång i stor skala. Så hur skapar vi en hållbar tillväxt? Vilka ska bidra? Vems är ansvaret? Och hur formulerar vi lösningarna?

Fru president! Nordens stora akilleshäl avseende utsläpp är transportsektorn. 70 procent av alla utsläpp i Norden kommer från denna sektor. Exempelvis är Göteborgs hamn Norges viktigaste hamn, men i princip går allt gods till och från Göteborgs hamn och Oslo i Norge på lastbil över Svinesundsbron. Det är ca 6 000 långtradare per dygn. Anledningen är att regeringarna inte vill prioritera att bygga tågförbindelser till utlandet, det vill säga över gränsen. Som regel prioriterar de i stället alltid satsningar inom det egna landets gränser, där väljarna bor. Om vi ser bort ifrån transporterna har Norden det väl förspänt vad gäller tillgången till energi. Dock är det ovisst om det kommer att räcka till i takt med att alltfler funktioner ska drivas med el.

I utskottet har vi börjat tala mer om vätgas som ett utjämnande energislag. Det skulle kunna lösa en del av lagringsbehoven, och restproduktionen från vätgas är bara ren vattenånga. Problemet är bara det att det krävs oerhörda mängder energi för att framställa vätgas, och den är högexplosiv.

Det handlar också om ökad hållbar turism. Vi har lyft frågan om att hållbarhetscertifiera turistdestinationer. Men om det är fjärrmarkerna vi ska satsa på i vår profilering av Norden - hur ska då turisterna komma hit, om inte med flyg?

Oavsett vägval har vi ett ansvar i Norden för våra egna utsläpp, vår konsumtion och våra livsval. Ingen annan kan göra jobbet åt oss.