353. Ketil Kjenseth (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
353
Henkilö
Speaker role
Midtergruppes talsperson
Päivämäärä

Takk til Michael Tjernström for et viktig innlegg.

Kjære venner i Norden: Det er vi som er lederskapet. Det er vi som står overfor en stor utfordring. Hvis vi ser til Arktis – Grønland, Svalbard, Island, Svalbard, Færøyene: Det er de som møter disse utfordringene aller først. Også på fastlandet har vi sett hvordan skogbranner herjer, og hvilke tiltak vi må sette inn. Klimatilpasningen kommer til å koste så mye at vi også er nødt til å fokusere på de langsiktige løsningene. Klimatiltak er derfor utrolig viktig, og vi leder an i energiomstillingen. De fleste av våre land har den største fornybarandelen i verden. Det er vi som endrer transportsektoren med elektriske biler og med biodrivstoff, vi har byggsektoren, vi har landbruket, og vi har til felles utvikling av teknologi for karbonfangst og -lagring. Skal vi nå halvannengradsmålet, er vi nødt til å ta karbon ut av atmosfæren.

Bare fra Norge kan jeg ramse opp tre tiltak vi bruker 10 milliarder kroner på i år. Vi bruker 7 milliarder på å subsidiere elbilene – i september ble det for første gang solgt flere elbiler i Norge enn fossilbiler – vi bruker 2,3 milliarder på flytende havvindpark, og vi har brukt 700 millioner kroner på Nysnø, et teknologiselskap som skal investere i ny klimateknologi.

I Norden har vi allerede i mange år brukt våre felles krefter på tiltak. Våre nordiske utviklingsfond, NEFCO og Den nordiske investeringsbanken, er institusjoner som over lang tid har brukt av fellesskapets midler for å bidra til nettopp klimaløsninger og -tiltak.

Når Greta Thunberg takker nei til en pris, tenker jeg at vi kan bruke de pengene til å mobilisere på nytt og etablere ungdommens klimafond. Vi har nå en stor generasjon av unge som er utrolig interessert. Vi kan bruke midlene vi har, institusjonene vi har, til å investere opp og slippe ungdommen til på begge sider av bordet, og til å prioritere, men også gjøre tiltak. Og som pensjonskassene og finanssektoren rundt om i Norden sier: Det står ikke på penger – vi mangler prosjekter.