110. Kim Berg (Inlägg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
110
Henkilö
Speaker role
Talesperson för Socialdemokratiska gruppen
Päivämäärä

Herr president, bästa vänner! Redogörelser visar att barn och unga är en prioriterad målgrupp för nästan alla sektorer inom ramen för det nordiska ministerrådsarbetet. Barnrättighets- och ungdomsperspektivet är en integrerad del i genomförandet av projekten såväl som i utformandet av samarbetsprogram. Utskottet vill särskilt lyfta fram vikten av att också involvera barn och unga i beslutsprocessen. Vi kan konstatera att fler projekt görs för barn och unga snarare än med. Inte minst i spåren av coronakrisen är det viktigt att Nordiska ministerrådet följer upp och utvärderar hur krisen påverkar barn och unga, till exempel när det gäller psykisk ohälsa som var ett växande problem bland unga i Norden redan innan pandemin. Unga har fått ta ett stort ansvar under pandemin och det är vårt ansvar att vi inom Nordiska rådet fortsatt prioriterar tillgången till en god välfärd på de ungas villkor.