178. Thomas Blomqvist (Svar på fråga)

Tietoja

Speech type
Kysymykseen annettu vastaus
Speech number
178
Speaker role
Minister
Date

President! Tack, ledamoten, för en bra fråga! Nu ska jag inleda med att erkänna att just social- och hälsovård och äldreomsorg inte direkt hör till mitt bord, men det gör inte frågan mindre viktig. Den är en viktig fråga, och jag tycker att de nordiska länderna har goda förutsättningar för att samarbeta också inom det här området. Vi har liknande samhällssystem som bygger på att vi tar hand om de svagaste i samhället. Vi har ett så kallat nordiskt välfärdssamhälle i alla nordiska länder. Vi har samma syn på att forskning är viktig liksom när det gäller tillgång till ny forskning och kunskap när vi fattar beslut. Här finns det nog många saker som vi säkertkan göra bättre tillsammans.

Nu är det naturligtvis sektorministrarna inom social- och hälsovården som ansvarar för detta, men det här budskapet kan jag nog ta med mig härifrån. Och utan att veta det är jag säker på att ministrarna inom den här sektorn i stort har samma synsätt som frågeställaren när detgällerden här problematiken.

Äldreomsorgen är en stor utmaning. Den är det i Finland, och jag tror att den är också i de andra nordiska länderna. I Finland brottas vi förutom med organisatoriska utmaningar också med en brist på personal. Det är viktigt att man kan röra sig över gränserna, men det är också viktigt att kunskapen och erfarenheterna rör sig över gränserna och mellan våra länder. Det är en viktig frågeställning, och jag håller helt med frågeställaren. Jag är säker på att också sektorministrarna som ansvarar för det här området gör detsamma. .