387. Simon Holmström (Inlägg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
387
Speaker role
Mittengruppen
Date

President! Det var kanske bra att Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris 2019. Det var en omskakning som har startat fördjupade samtal om hur Nordiska rådet faktiskt tar unga på allvar i hållbarhetsfrågor.

I dag stöder och samarbetar Nordiska rådet med nätverken Nordic Youth Biodiversity Network och Regeneration 2030. Men det finns mycket kvar att göra om vi menar allvar med att ge unga förutsättningar för att skapa strukturella samhällsförändringar. Inte minst gäller det att skapa långsiktiga finansiella möjligheter för ungas egen mobilisering. Med en stark drivkraft från mittengruppen i hållbarhetsutskottet har vi framför oss ett betänkande om att inrätta en ungdomsfond för klimat och biodiversitet. Vi är extremt tacksamma för UNR:s djupa involvering. De har diskuterat konceptet för fonder med alla nordiska ungdomsråd och andra intressenter. Utan er hade vi inte varit här i dag.

Detta är inte bara en helt ny finansieringsform för Nordiska rådet. Det som är innovativt är att vi på allvar garanterar bredd, transparens och ungt ägarskap för fondens styrning, och det säkerställer att projekten är relevanta för unga på allvar. Det är dock inte klart med detta. För att få den här långsiktigheten, ge trovärdighet och därmed attrahera tillskott till ungdomsfonden också från andra finansiärer behövs ett varsamt startkapital från de nordiska regeringarna. Mittengruppen hoppas att de nordiska länderna delar bedömningen att ungdomsfonden är en politisk milstolpe för det nordiska samarbetet där vi ger unga mer ägarskap för den gröna omställningen.