156. Lulu Ranne (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
156
Henkilö
Speaker role
Nordisk Frihed
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Herr president! Grundorsaken till de stigande elpriserna och hotet om energibrist är den starkt ideologiska energipolitik som förs i Europa, även i de nordiska länderna. Vindkraften har byggts upp obegränsat, samtidigt som den stabila kärnkraften har minskat. El flödar från områden med ren och billig produktion till områden med smutsig och dyr produktion. Nordborna måste för sin rent producerade el betala samma pris som för den 10–15 gånger smutsigare tyska elen. Som en region i utkanten av EU och på grund av sin rena billiga el kommer de nordiska länderna att vara en europeisk energikoloni så länge den nuvarande prissättningsmekanismen för elmarknaden är i kraft.

Nordisk frihet kräver att driften av elmarknaden och prismekanismen ändras på ett sådant sätt att ren energi som produceras billigt i Norden förblir förmånlig för konsumenterna i området, alltså för nordborna, och att smutsig el är dyr endast i det område där den produceras. Det pris som konsumenterna, nordborna, betalar ska stå i proportion till användningen av billig ren energi och dyr smutsig energi i konsumenternas område.

Nordisk frihet föreslår att de nordiska ländernas regeringar ska sätta sig ned med energibranschen och påbörja förhandlingar för att stärka det nordiska samarbetet och skydda medborgarna från till exempel kostnaderna för Tysklands energipolitiska misstag. Vi kräver att de nordiska EU-medlemmarnas regeringar tillsammans ska driva nödvändiga förändringar av EU:s regelverk och vid behov genomföra dem ensidigt.