319. Kim Berg (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
319
Henkilö
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Ärade president! Från den socialdemokratiska gruppen vill vi gärna understryka vikten av att vi i Norden prioriterar insatser för de svagaste i tider när de ekonomiska förutsättningarna försämras för många familjer. Barnfattigdomen ökar i Norden som en konsekvens av den ekonomskt svåra tid som vi nu genomlever. De som drabbas mest när hyran höjs och energi-, bränsle och matpriser stiger är barnfamiljer med små resurser. Det gäller inte minst ensamstående föräldrar. 

För oss socialdemokrater är det självklart att barnens behov ska prioriteras före skattesänkningar för höginkomsttagare när våra regeringar stöttar hushållen för de ökade kostnaderna. Norden är en av världens bästa regioner för barn att växa upp i, och det är en prioritering för den socialdemokratiska gruppen att vi fortsätter att arbeta för att alla barn oavsett bakgrund ska ha samma förutsättningar i skolan och på fritiden.

Vi välkomnar att vi lyfter upp frågan om barnfattigdom på nordisk nivå  och menar att den nordiska välfärdsmodellen, som vi alla är så stolta över, inte kan tas för given.