334. Anders Eriksson (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
334
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tack för ett bra anförande! Vi hörde ju branschen under sommarmötet på Åland, och vi konstaterade att tekniken inte är på plats ännu, och det har vi respekt och förståelse för, men precis som talaren sade nu så måste vi peka ut riktningen vart vi ska komma. Som jag sade i min presentation, så här och nu med den ekonomi som finns i sjöfarten och den teknik som finns, så ställer vi krav utan att hjälpa till från samhällets sida så skapar vi ännu större problem för en viktig näring för oss, och det är viktigt att man har den definitionen med sig.