347. Outi Alanko-Kahiluoto (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
347
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Puheenjohtaja! Olen samaa mieltä kuin Simon Holmström, että tässä vaiheessa aloite kannattaa lähettää takaisin Kestävä Pohjola -valiokunnan käsittelyyn eikä äänestää vielä tässä vaiheessa. 

 

Skandinavisk oversettelse

Ordförande! Jag håller med Simon Holmström om att det i nuläget lönar sig att återremittera förslaget till Utskottet för ett hållbart Norden och inte rösta ännu i detta skede.