Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Svenska medborgare kan inte förnya sina pass och ID-kort i bosättningslandet

Det är inte möjligt for svenska medborgare att ansöka om pass i andra nordiska länder eller i Baltikum. Sedan ett antal år kan svenska ambassader i Norden och i Baltikum inte längre utfärda pass, och svenska medborgare bosatta i dessa länder skall därför resa till Sverige för att vid ett personligt besök ansöka om pass och/eller ID-kort vid en av polisens passexpeditioner i Sverige.

Tietoja

Sarjanumero
24-037
Maat
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Övrigt
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei
Esimerkki

Åsa är svensk medborgare som sedan ett par år bor i Kristiansand i Norge. Hon kan inte längre ansöka om pass på ambassaden i Oslo utan måste åka till Sverige för att förnya sitt pass. Hon kan emellertid hämta ut sitt nya pass, mot en extra utlämningsavgift, på ambassaden eller på något av de svenska konsulaten i Norge. Åsa har tre barn som alla har svenskt medborgarskap och som alla måste förnya sina pass genom att resa till Sverige. Giltighetstiden för vanliga pass för barn under tolv år har sänkts till tre år, vilket innebär att familjen måste förnya sina ordinarie pass relativt ofta. 

Keitä asia koskee?

Svenska medborgare som bor i de andra nordiska länderna eller i Baltikum. Att man inte kan ansöka om pass i bosättningslandet medför extra kostnader och kan upplevas som tidskrävande särskilt för svenskar bosatta i de delar av Norden som inte har bra trafikförbindelser till Sverige, det vill säga personer bosatta långt borta från Sveriges gränser.

Problematiken berör alla utlandssvenskar som bor i Norden men konsekvenserna är största för utlandssvenskar med rörelsehindrande sjukdom eller funktionsnedsättning eller för familjer med flera barn. 

Ratkaisuehdotus

Att återinföra möjligheten att ansöka om pass och ID-kort vid de svenska ambassaderna i de nordiska länderna och i Baltikum. Den nuvarande situationen medför i praxis att Nordens vision om världens mest integrerade region inte uppfylls: det kan vara svårare och mer tidskrävande att ansöka om pass/ID-kort som svensk när man är bosatt i övriga Norden jämfört med de svenskar som är bosatta i sådana länder i världen där det finns en svensk ambassad.

Viimeksi tarkistanut
Utrikesdepartementet Sverige 08.04.2024