Nordiska ministerrådets kommunikationsstrategi 2020–2024

Upplýsingar

Publish date
Abstract
Med tanke på de nordiska ländernas intresse för och engagemang i det nordiska samarbetet är det helt avgörande att nordborna förstår vad det egentligen handlar om. Insikten om vad samarbetet har för målsättningar och vad det har uppnått måste öka, inte bara hos beslutsfattarna utan också hos alla de övriga nordborna på samtliga samhällsområden och i alla åldersgrupper.Kommunikationsinsatsens funktion är att visa hur och var samarbetet skapar konkret avkastning för regionen. Samtidigt sätts samarbetet i sammanhang och förankras.I augusti 2019 fattade de nordiska statsministrarna beslut om Vision2030, som är det nordiska samarbetets centrala styrande dokument fram till år 2030. Visionen slår fast att Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region. Allt arbete som görs inom Nordiska ministerrådet skall styras av visionen, samt av de mål för samarbetet och de konkreta handlingsplaner som görs upp utgående från dem.Detta innebär naturligtvis att också kommunikationsarbetet påverkas, och denna kommunikationsstrategi är en uppdaterad version av den strategi som trädde i kraft från början av 2019. Denna version träder i kraft från 1 juni 2020.Strategin skall fungera som en ledstjärna och ett ramverk för alla dem som jobbar inom Nordiska ministerrådets kommunikationsnätverk.
Publication number
2020:706