Nordisk råds sesjon 2023

30.10.23 | Arrangement
Stortinget
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råd holder sin 75. sesjon fra 30. oktober til 2. november 2023 i Stortinget i Oslo. Prioriteringene for det norske presidentskapet er et trygt, grønt og ungt Norden.

Informasjon

Dates
30.10 - 02.11.2023
Time
09:00 - 18:00
Location

Stortinget
Oslo
Norge

Type
Hendelse

Sesjonen er det høyeste besluttende organet innenfor det nordiske parlamentariske samarbeidet. Den er et unikt forum for regionalt samarbeid, ettersom den samler både de parlamentarikerne som landenes parlamenter har valgt til medlemmer av Nordisk råd, og ministre fra de nordiske landenes regjeringer.

Alle deltar i diskusjonene om viktige nordiske samarbeidsspørsmål, men det er bare parlamentarikerne som har stemmerett.

Gjester og parlamentarikere fra andre internasjonale og nordiske organisasjoner kan delta i utvalgte diskusjoner på sesjonen.

Foreløpig program (utkast – vil bli justert løpende):

Mandag 30. oktober

09.00–18.00  Registrering og informasjon

10.00–15.45    Partigruppe- og styremøter

16.00–17.00    Valgkomiteen

16.00–17.00    Møte mellom Grensehindergruppen og Grensehinderrådet

17.00–18.00    Kontrollkomiteen

19.00               Partigruppemiddager

Tirsdag 31. oktober

07.30–             Registrering og informasjon

08.00–08.45  Mulighet for øvrige møter

08.00–08.45  Presidiets møte med Vestnordisk råd

09.00–10.30   Presidie- og utvalgsmøter

08.00–08.45  Presidiets møte med de nordiske samarbeidsministrene

12.00–13.30     Frokostresepsjon for Nordisk råds medlemmer, parlamentsledere, statsministre, utenriksministre og samarbeidsministre

14.00–17.00     Plenum

 • Åpning av sesjonen
 • Toppmøte med statsministre og regjeringsledere
 • Internasjonal gjestetaler
 • Presentasjon av neste års formannskapsprogram i ministerrådet

17.00–17.30     Markering av 10-årsjubileet for NordForsks samfunnssikkerhetsprogram

18.15–19.15       Adgang til Operaen for Nordisk råds prisutdeling (dørene stenger kl. 19.15)

19.30–20.30    Nordisk råds prisutdeling

20.30–22.00   Regjeringens resepsjon i Operaen

Onsdag 1. november

07.30–             Registrering og informasjon

08.00–08.45  Mulighet for øvrige møter

08.00-08.45  Presidiets møte med statsministrene og regjeringsledere

09.00–11.45     Plenum

 • Utenriksministrenes redegjørelse
 • Medlemsforslag om utenrikspolitikk
 • Forsvarsministrenes redegjørelse

12.15–13.15       Presidiets møte med utenriksministrene

12.15–13.15       Mulighet for samrådsmøter mellom Nordisk råds utvalg og nordiske ministre

13.30–17.00     Plenum

 • Plenum 
 • Samarbeidsministrenes spørretime
 • Samarbeidsministrenes redegjørelser
 • Nordisk ministerråds budsjett
 • Redegjørelse om Nordisk ministerråds arbeid med barn og unge
 • Redegjørelse om Nordisk ministerråds arbeid med likestilling i 2023
 • Redegjørelse for Nordisk ministerråds internasjonale samarbeid
 • Taler fra internasjonale gjester

17.30–19.00     Unges involvering i klima og miljø (sidearrangement)

20.00              Ambassaderesepsjoner

Torsdag 2. november

07.30–             Registrering og informasjon

07.45–08.15    Mulighet for øvrige møter

08.30–11.30    Plenum

 • Redegjørelse om det nordiske samarbeidet på sosial- og helseområdet
 • Redegjørelse om nordisk samarbeid om funksjonshindringer
 • Forskningspolitisk redegjørelse
 • Debatt om medlemsforslag

12.30–15.00     Plenum

 • Debatt om medlemsforslag
 • Presentasjon av Islands presidentskapsprogram 2024, valg av president og visepresident