Ministre vil styrke det nordiske transportsamarbeidet

07.05.20 | Nyhet
Malmtåg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De nordiske transportministrene vil styrke samarbeidet i transportsektoren. Ministrene holdt et uformelt digitalt møte 7. mai og ble enige om å øke samarbeidet på en del områder, med vekt på grønne og bærekraftige løsninger.

Transportsektoren spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, og utviklingen går i rask takt mot en høyere grad av elektrifisering av transport, mer bærekraftig drivstoff og satsinger på en mer bærekraftig infrastruktur i framtiden. En stor del av transporten er grenseoverskridende, og derfor vil de nordiske transportministrene undersøke hvilke områder det lønner seg å samarbeide mer på.

På møtet ble det nevnt flere konkrete og potensielle samarbeidsområder, og ministrene ble enige om å nedsette en arbeidsgruppe med oppgave å identifisere områdene der det lønner seg best å arbeide sammen innenfor rammen av Nordisk ministerråd.

Ministrene diskuterte også covid-19 og spesielt utfordringene med å begynne å åpne opp samfunnene igjen etter epidemien. Ministrene konstaterte at de nordiske landene står overfor lignende utfordringer og kan lære en hel del av hverandre.

Sterkt fokus på bærekraftige løsninger

I 2019 vedtok Nordisk ministerråd en ny visjon med mål om å bli verdens mest bærekraftige region innen 2030, og for å lykkes trengs det fellesnordiske tverrsektorielle satsinger, også på transportområdet.

På møtet understreket de nordiske transportministrene betydningen av satsinger på bærekraftige løsninger.

– Den danske regjeringen har en klar målsetning om at Danmarks samlede CO2-utslipp skal reduseres med 70 prosent innen 2030. Det kan bare lykkes hvis vi også bidrar på transportområdet. Derfor er jeg veldig opptatt av å sikre at det er en tydelig grønn linje i avtalene og vedtakene jeg kommer til å inngå og fatte som transportminister nå og i årene som kommer, for det er ikke tvivl om at klimautfordringene er store og alvorlige. Derfor ser jeg også veldig positivt på det tette samarbeidet vi har mellom de nordiske landene. Det er viktig at vi får et sterkt grønt Norden som inspirasjon for både oss selv og for resten av verden, sier Danmarks transportminister Benny Engelbrecht, som var ordstyrer for møtet.