Nordisk panel åpner WorldPrides demokratiuke i København

05.07.21 | Nyhet
bildcollage av åtta panelister
Fotograf
norden.org
En nordisk debatt om unge LGBTI-personers levekår innleder WorldPrides Human Rights Forum i København 16. august. Totalt er 100 billetter til det fysiske arrangementet tilgjengelig – men det er også mulig å se strømmingen på Youtube eller storskjerm.

Human Rights Forum er et fast programpunkt for WorldPride og inneholder en demokratifestival med debatter och seminarer. Forumet pågår 17.–19. august under Copenhagen2021.   

Årets forum åpnes av det nordiske samarbeidet og debatten “Nordic ministers gather forces for young LGBTI people’s wellbeing” 16. august kl 10.00–11.30 (CEST).

Fem ministre og en FN-utsending

Her deltar fem nordiske ministre med ansvar for likestilling og LGBTI-rettigheter sammen med Jayathma Wickramanayake, FNs utsending for ungdom.

Moderator er Jani Toivola, skuespiller og forfatter.    

Dette er panelet:

  • Thomas Blomqvist, minister for nordisk samarbeid og likestilling, Finland
  • Peter Hummelgaard, likestillingsminister, Danmark
  • Katrín Jakobsdóttir, statsminister, Island (deltar med en videohilsen) 
  • Märta Stenevi, likestillings- og boligminister, Sverige
  • Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Norge
  • Jayathma Wickramanayake, FNs utsending for ungdom

Ny rapport om unges levekår

Samtidig lanseres den helt ferske rapporten ”Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden”, som presenteres av forskeren Anna Siverskog. 

– Selv om de nordiske landene er foregangsland på mange områder, har vi fortsatt mye å gjøre for å oppnå et inkluderende samfunn. Jeg ser fram til å diskutere hvordan vi i det nordiske samarbeidet kan fremme LGBTI-ungdommers velferd, sier Thomas Blomqvist, som i år leder arbeidet i Ministerrådet for likestilling og LGBTI. 

 

Siden 2019 er LGBTI-spørsmål et politisk samarbeidsområde i Norden, og i 2020 vedtok Nordisk ministerråd verdens første regionale LGBTI-strategi.