På tide å åpne dørene

14.05.19 | Nyhet
 Nordiska och baltiska ministrarna ansvariga för digitalisering, Reykjavik Maj 2019
Photographer
Gudmundur Ingolfsson/Ímynd

De nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering har høye ambisjoner for utviklingen av digitale og sømløse løsninger for de nordiske og baltiske borgere og myndigheter. Gjensidige anerkjennelse av nasjonal eID er nøkkelen som skal åpne dørene til offentlige tjenester på tvers av grenesene for alle borgere i regionen. 

Fra venstre: viseminister Elijus Čivilis (Litauen), utdanningsminister Tony Asumaa (Åland), digitaliseringminister Nikolai Astrup (Norge), finansminister Bjarni Benediktsson (Island), finansminister Kristina Háfoss (Færøyene), generalsekretær Paula Lehtomäki (Nordisk ministerråd), kontorsjef Jens Krieger Røyen (Danmark), generalsekretær Ando Leppiman (Estland), assisterende statssekretær Edmund Belskis (Latvia), kontorsjef Malin Bohlin (Sverige), Kontorsjef Tom Andersen (Grønland).

De nordiske borgere kan glede seg til at de innen de neste årene vil få digital tilgang til offentlige tjenester på tvers av landene. Nøkkelen er allerede utviklet, nå skal landene bestemme hvilke dører de skal åpne.

Ved å gi nordiske og baltiske borgere adgang til digitale tjenester på tvers av grensene, legges et viktig fundament i utviklingen av en digitalt integrert region, som gjør det enklere for borgere og virksomheter å bevege seg på tvers av grensene fysisk så vel som digitalt. Borgernes nøkkel er det elektroniske ID (eID), som vi allerede benytter oss av for å få adgang til digitale tjenester som for eksempel banktransaksjoner, skatteregistrering osv.

Tirsdag møttes de nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digitalisering i Reykjavik. Der besluttet ministrene at utviklingen i det pågående samarbeidet om gjensidig godkjennelse av landenes nasjonale e-IDer er kommet så langt at man er klar for neste skritt.

Nå nedsettes en ekspertgruppe som skal identifisere de offentlige tjenesteområder hvor borgerne og bedriftene har størst nytte av sømløse digitale løsninger på tvers av landegrensene.

- Digitale løsninger og service er gjennomgripende for hele samfunnet og må sees som et verktøy for å gi borgerne tilgang uten hinder til de tjenester vi alle tar for gitt. Norden og Baltikum har et fortrinn i vår evne til samarbeid. Slik utvikler vi de beste løsningene på tvers av landegrensene, sier Islands finansminister Bjarni Benediktsson.

Digitale løsninger og service er gjennomgripende for hele samfunnet og må sees som et verktøy for å gi borgerne tilgang uten hinder til de tjenester vi alle tar for gitt. Norden og Baltikum har et fortrinn i vår evne til samarbeid. Slik utvikler vi de beste løsningene på tvers av landegrensene.

Islands finansminister Bjarni Benediktsson

Den nordisk-baltiske regionen har relativt like administrative systemer og en høy grad av digital modenhet. Dette gjør regionen attraktiv for en hurtig implementering av EUs DSM-direktiv (Digital Single Market) som i korte trekk pålegger alle EU/EØS land å tilby sømløse digitale løsninger på tvers av landegrensene. Det vil si at vi med vår nasjonale e-ID kan få tilgang til offentlig tjenester i andre land.

Også de nordiske samarbeidsministrene følger digitaliseringssamarbeidet nøye. De har utrykt ønske om å styrke både budsjettet og prioriteringen av det pågående arbeidet.

- Det er tilfredsstillende at Nordisk ministerråd kan spille en sentral rolle på et område som vil ha så stor betydning for nordiske borgere. Fundamentet for å sikre en sterkere digitalt integrert region er lagt. Nå tar vi dette arbeidet inn i en ny tid. De løsningene det nå arbeides med vil være relevante og nyttige for nordiske borgere på et nivå vi ikke har sett tidligere, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki.

Fundamentet for å sikre en sterkere digitalt integrert region er lagt. Nå tar vi dette arbeidet inn i en ny tid. De løsningene det nå arbeides med vil være relevante og nyttige for nordiske borgere på et nivå vi ikke har sett tidligere.

Generalsekretær for Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki