Dags att öppna dörrarna

14.05.19 | Nyhet
 Nordiska och baltiska ministrarna ansvariga för digitalisering, Reykjavik Maj 2019
Photographer
Gudmundur Ingolfsson/Ímynd

De nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering har höga ambitioner för utvecklingen av digitala och sömlösa lösningar för nordiska och baltiska medborgare och myndigheter. Ett ömsesidigt erkännande av nationella e-legitimationer är nyckeln som ska öppna dörrarna till offentliga tjänster över landsgränserna för alla medborgare i regionen. 

Från vänster: biträdande finansminister Elijus Čivilis (Litauen), utbildningsminister Tony Asumaa (Åland), digitaliseringsminister Nikolai Astrup (Norge), finansminister Bjarni Benediktsson (Island), finansminister Kristina Háfoss (Färöarna), generalsekreterare Paula Lehtomäki (Nordiska ministerrådet), kontorschef Jens Krieger Royen (Danmark), generalsekreterare Ando Leppiman (Estland), biträdande statssekreterare Edmund Belskis (Lettland), kontorschef Malin Bohlin (Sverige), kontorschef Tom Andersen (Grönland).

De nordiska medborgarna kan se fram emot att inom de närmaste åren få digital tillgång till offentliga tjänster över landsgränserna. Nyckeln är redan utvecklad, nu ska länderna besluta vilka dörrar de ska öppna.

Genom att ge nordiska och baltiska medborgare tillgång till digitala tjänster över landsgränserna lägger man en viktig grund för utvecklingen av en digitalt integrerad region, som gör det lättare för medborgare och företag att röra sig över gränserna, såväl fysiskt som digitalt. Medborgarnas nyckel är den elektroniska legitimationen (eID), som vi redan använder oss av för att få tillgång till digitala tjänster som banktransaktioner, skatteregistrering osv.

På tisdagen möttes de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering i Reykjavik. Där beslutade ministrarna att utvecklingen i det pågående samarbetet om ömsesidigt erkännande av ländernas nationella e-legitimationer har kommit så långt att man är redo för nästa steg.

Nu tillsätts en expertgrupp som ska identifiera de offentliga tjänsteområdena där medborgare och företag har störst nytta av sömlösa digitala lösningar över landsgränserna.

– Digitala lösningar och service är genomgripande för hela samhället och måste ses som ett verktyg för att ge medborgarna obehindrad tillgång till de tjänster som vi alla tar för givet. Norden och Baltikum har en fördel i vår förmåga att samarbeta. På så sätt utvecklar vi de bästa lösningarna över landsgränserna, säger Islands finansminister Bjarni Benediktsson.

Digitala lösningar och service är genomgripande för hela samhället och måste ses som ett verktyg för att ge medborgarna obehindrad tillgång till de tjänster som vi alla tar för givet. Norden och Baltikum har en fördel i vår förmåga att samarbeta. På så sätt utvecklar vi de bästa lösningarna över landsgränserna.

Islands finansminister Bjarni Benediktsson

Den nordisk-baltiska regionen har relativt likartade administrativa system och en hög grad av digital mognad. Detta gör regionen attraktiv för ett snabbt genomförande av EU:s direktiv för en digital inre marknad, som i korthet ålägger alla EU-/EES-länder att erbjuda sömlösa digitala lösningar över landsgränserna. Det innebär att vi med vår nationella e-legitimation ska kunna få tillgång till offentliga tjänster i andra länder.

Även de nordiska samarbetsministrarna följer digitaliseringssamarbetet noga. De har uttryckt en önskan om att stärka både budgeten för och prioriteringen av det pågående arbetet.

– Det är glädjande att Nordiska ministerrådet kan spela en central roll på ett område som kommer att ha så stor betydelse för nordiska medborgare. Grunden för att säkerställa en starkare digitalt integrerad region har lagts. Nu tar vi in detta arbete i en ny era. Lösningarna som man nu arbetar med kommer att vara relevanta och nyttiga för nordiska medborgare på en nivå som vi inte har sett tidigare, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Grunden för att säkerställa en starkare digitalt integrerad region har lagts. Nu tar vi in detta arbete i en ny era. Lösningarna som man nu arbetar med kommer att vara relevanta och nyttiga för nordiska medborgare på en nivå som vi inte har sett tidigare.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki