Innhold

  Nyheter
  Informasjon
  18.08.22 | Information

  Nordisk samarbeid om funksjonshindre

  Nordisk samarbeid om funksjonshindre bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse gjennom styrket kunnskapsutveksling og nært samarbeid i funksjonshinderspolitiske spørsmål. Det fins blant annet et rådgivende organ og en handlingsplan med tre fokusområder: Menneskerettigh...

  Publikasjoner
  Støttemuligheter