Innhold

  Nyheter
  Informasjon
  18.08.22 | Information

  Nordisk samarbeid om funksjonshinder

  Nordisk samarbeid om funksjonshinder bidrar til inkludering av personer med nedsatt funksjon gjennom sterk kunnskapsutveksling og et nært samarbeid om funksjonshinderpolitiske saker. Det finnes blant annet et rådgivende organ og en handlingsplan med tre fokusområder: Menneskerettigheter...

  Publikasjoner
  Støttemuligheter