Ministre: Kultur er drivkraften for bærekraftig utvikling i Norden

28.10.20 | Nyhet
Roskilde Festival 2019
Fotograf
Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Foto fra Art zone på Roskilde Festival 2019. En festival der bærekraft er inkludert i alle ledd, fra matboder til avfallshåndtering.

Bærekraft var den grønne tråden på kulturministrenes andre digitale ministermøte under Danmarks formannskap. Ministrene diskuterte kultursektorens prioriteringer de kommende årene for å nå Nordisk ministerråds nye visjon og samtidig styrke fellesskap, utvikling og samarbeid i kultursektoren i hele Norden.

Kulturens rolle for grønn omstilling var i fokus på årets andre ministermøte for kultur onsdag, da også samarbeidsprogrammet og budsjettrammen for kommende år ble diskutert. Selv om covid-19 i år har hatt stor innvirkning på rammene for å møtes og arbeide, har pandemien verken påvirket kulturministrenes ambisjonsnivå eller utviklingen av det nordiske samarbeidet.

– Det har vært et spesielt formannskapsår uten fysiske møter der vi har kunnet sitte i samme rom og diskutere utviklingen av nordisk kulturpolitikk med de nordiske kollegene våre . Heldigvis har vi bevist at det lar seg gjøre å møtes digitalt og fatte viktige beslutninger, sier Joy Mogensen, Danmarks kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur, etter årets andre digitale ministermøte der de nordiske kulturministrene blant annet diskuterte de kommende årenes prioriteringer. 

 

– Vi kan konstatere at det kulturpolitiske samarbeidet i Norden står veldig sterkt – også i en turbulent tid for kultursektoren – og at ambisjonsnivået for de kommende årene fortsatt er høyt. Kunst og kultur spiller en avgjørende rolle for samholdet, engasjementet og deltakelsen blant de nordiske befolkningene og for hele den bærekraftige utviklingen i Norden. Alt dette og mye mer kommer også til uttrykk når vi kan presentere det nye samarbeidsprogrammet for 2021–2024 i januar, avslutter Joy Mogensen.

Kulturen bygger bruer – også i arbeidet med visjonen

Kulturen og mediene spiller en avgjørende rolle for samarbeidet i Norden, og faktisk var det utgangspunktet for at Nordisk ministerråd ble opprettet i 1971. Det er ofte nabolandenes bøker, tv-serier og musikk som er den første kontakten over grensene.

Kulturen skaper også arenaer for allmennheten og hjelper oss å forstå og håndtere globale utfordringer som klimakrisen og koronapandemien. At det kulturelle samarbeidet fungerer som en sentral drivkraft for den grønne omstillingen i Norden, kommer også fram i ministerrådets handlingsplan for Visjon 2030.

– Kultursamarbeidet og språkforståelsen er grunnleggende for det nordiske samarbeidet, og det går som en rød – eller kanskje i dette tilfellet grønn – tråd i arbeidet med visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region 2030. Noen viktige eksempler fra handlingsplanen på kultursektorens bidrag er innsatsen for å styrke barn og unges kultur- og språkforståelse, det tverrsektorielle initiativet om bærekraftige livsstiler og arbeidet med demokrati, inkludering og samhørighet i Norden, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

Nytt kulturpolitisk samarbeidsprogram blir presentert i 2021

Det kommende kulturpolitiske samarbeidsprogrammet for 2021–2024 bygger på Nordisk ministerråds Visjon 2030, de tre strategiske prioriteringene: et grønt, et konkurransedyktig og et sosialt bærekraftig Norden, samt handlingsplanene og målene i den. Samarbeidsprogrammet blir publisert i januar 2021, når Finland har overtatt formannskapet for Nordisk ministerråd.

Vedtak om budsjett 2021 i november

Det formelle vedtaket om Nordisk ministerråds totale budsjett for 2021 tas av de nordiske samarbeidsministrene i slutten av november.  De varslede innsparingene på kulturområdet for 2021 er en del av dette overordnede vedtaket.