Ministre: Kultur er drivkraften for bæredygtig udvikling i Norden

28.10.20 | Nyhed
Roskilde Festival 2019
Photographer
Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Foto fra Art zone på Roskilde Festival 2019. En festival, hvor bæredygtighed er tænkt ind i hvert eneste aspekt – fra madboder til affaldshåndtering.

Bæredygtighed var den grønne tråd på kulturministrenes andet digitale ministermøde under Danmarks formandskab. Ministrene diskuterede, hvordan kultursektoren skal prioritere i de kommende år for at nå Nordisk Ministerråds nye vision og samtidig styrke fællesskabet, udviklingen og samarbejdet i kultursektoren i hele Norden.

Kulturens rolle for den grønne omstilling var i fokus på årets andet nordiske ministermøde for kultur om onsdagen, hvor også samarbejdsprogrammet og budgetrammen for næste år blev diskuteret. Selvom COVID-19 i det forgangne år har haft stor indvirkning på forudsætningerne for at mødes og arbejde, har den hverken påvirket kulturministrenes ambitionsniveau eller udviklingen af det nordiske kultursamarbejde.

– Det har været et specielt formandskabsår uden fysiske møder, hvor vi har kunnet sidde i samme rum og diskutere udviklingen af Nordens kulturpolitik, med vore nordiske kolleger. Heldigvis har vi bevist, at det kan lade sig gøre at mødes digitalt og træffe vigtige beslutninger, siger Joy Mogensen, Danmarks kulturminister og formand i Nordisk Ministerråd for Kultur, efter årets andet digitale ministermøde, hvor de nordiske kulturministre blandt andet diskuterede de kommende års prioriteringer. 

 

– Vi må konstatere, at det kulturpolitiske samarbejde i Norden står særdeles stærkt, selv i en turbulent tid for kultursektoren, og at ambitionsniveauet for de kommende år fortsat er højt. Kunst og kultur spiller en afgørende rolle for sammenhængskræften, engagementet og deltagelsen blandt de nordiske befolkninger samt hele den bæredygtige udvikling i Norden. Alt dette og meget mere kommer også til udtryk, når vi i januar kan præsentere det nye samarbejdsprogram for 2021-2024, afslutter Joy Mogensen

Kulturen bygger broer – også i arbejdet med visionen

Kulturen og medierne spiller en afgørende rolle for samarbejdet i Norden og var faktisk selve udgangspunktet for grundlæggelsen af Nordisk Ministerråd i 1971. Det er ofte nabolandenes bøger, tv-serier og musik, der skaber den første kontakt over grænserne.

Kulturen skaber også arenaer for almenheden og hjælper os med at forstå og håndtere globale udfordringer såsom klimakrisen og coronapandemien. At det kulturelle samarbejde fungerer som en central drivkraft for den grønne omstilling i Norden ses også tydeligt i ministerrådets handlingsplan for Vision2030.

– Kultursamarbejdet og sprogforståelsen er grundlæggende for det nordiske samarbejde og løber som en rød – eller i dette tilfælde måske en grøn – tråd gennem arbejdet med visionen om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Nogle vigtige eksempler fra handlingsplanen på kultursektorens bidrag er indsatsen for at styrke børn og unges kultur- og sprogforståelse, det tværsektorielle initiativ om bæredygtige livsstile samt arbejdet med demokrati, inklusion og samhørighed i Norden, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

Et nyt kulturpolitisk samarbejdsprogram præsenteres i 2021.

Det kommende kulturpolitiske samarbejdsprogram for 2021-2024 er baseret på Nordisk Ministerråds Vision2030 og dens tre strategiske prioriteringsområder – et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden – samt handlingsplanen og dens mål. Samarbejdsprogrammet publiceres i januar 2021, når Finland har overtaget formandskabet Nordisk Ministerråd.

Beslutning om budgettet for 2021 tages i november

Den formelle beslutning om Nordisk Ministerråds samlede budget for 2021 tages af de nordiske samarbejdsministre i slutningen af november.  De varslede besparelser for 2021 på kulturområdet er en del af denne samlede beslutning.