Dagsorden

30.10.18

14:15 - 14:25
1. Åpning av sesjonen

1.1 Fastsettelse av deltakerliste

1.2 Godkjenning av dagsorden

1.3 Regler for 70. sessions gennemførelse 2018, Dokument 2b/2018

14:25 - 14:45
2. Internasjonal gjestetaler

2.1 Storbritannias statsminister, Theresa May

14:45 - 16:45
3. Nordisk toppmøte

3.1 Temadebatt med de nordiske statsministrene:

De nordiske landenes robusthet i møtet med andre lands forsøk på å påvirke våre samfunn og demokratiske prosesser

16:45 - 17:00
4. Nordisk ministerråds program 2019

4.1 Islands statsministers præsentation af formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2019, Dokument 15/2018

31.10.18

09:00 - 10:45
5. Samarbeidsministrenes ministerrådsforslag og redegjørelser

5.1 Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, muntlig, Dokument 9/2018

5.2 Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2019, B 325/præsidiet; C 2/2018

5.3 Holdbarhedsredegørelse til Nordisk Råd 2018, Dokument 8/2018

5.4 Samarbetsministrarnas redogörelse om mobilitet och gränshinder Dokument 7/2018

10:45 - 11:15
6. Internasjonalt samarbeid

6.1 Innlegg fra gjester

11:15 - 12:00
7. Ministerrådsforslag og redegjørelser

7.1 Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter, Dokument 11/2018

7.2 Redegørelse om det nordiske digitaliseringssamarbejde, Dokument 14/2018

7.3 Betänkande över ministerrådsförslag om nytt samarbetsprogram för miljö- och klimatsektorn, B 322/holdbart

14:00 - 15:30
8. Utenriksministrenes redegjørelse

8.1 Udenrigsministrenes redegørelse 2018, muntlig, Dokument 17/2018

15:30 - 16:00
9. Forsvarsministrenes redegjørelse

9.1 Forsvarsministrenes redegørelse 2018, muntlig, Dokument 18/2018

16:00 - 17:00
10. Utenriks- og forsvarspolitikk

10.1 Betänkande över medlemsforslag om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott, A 1764/presidiet, nytt yrkande/nyt forslag

10.2 Betænkning over medlemsforslag om øget nordisk samarbejde i Nordamerika, A 1718/præsidiet

10.3 Betänkande över medlemsförslag om att hitta kompromiss- och förhandlingslösning för den katalanska krisen som prövar Europa, A 1765/presidiet

10.4 Betänkande över medlemsförslag om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar, A 1744/presidiet

17:00 - 17:30
11. Nordisk identitet

11.1 Betænkning over medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts, A 1766/presidiet, nytt yrkande/nyt forslag

11.2 Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd, A 1767/præsidiet

17:30 - 18:00
12. Bærekraftig utvikling

12.1 Betänkande över medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken, A 1745/holdbart

12.2 Udvalgsforslag om Nordens stemme i forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet, A 1776/holdbart

01.11.18

08:30 - 10:00
13. Nye medlemsforslag

13.1 Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten, A 1783/hållbart, (Midtengruppen)

13.2 Medlemsförslag om att elektrifiera Norden, A 1775/tillväxt, (Den sosialdemokratiske gruppen)

13.3 Medlemsförslag om nordiskt polisiärt samarbete mot cyberbrottslighet och inom forensiskt arbete, A 1784/presidiet, (Den konservative gruppen)

13.4 Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod, A 1788/välfärd, (Nordisk grønt venstre)

13.5 Medlemsforslag om Nordisk kriseberedskab, A 1782/præsidiet, (Nordisk frihet)

13.6 Medlemsförslag om förstärkt civilrättsligt samarbete, A 1790/välfärd, (Midtengruppen)

13.7 Medlemsforslag om Norden som ledende innen bærekraftig havbruk og havøkonomi, A 1772/holdbart, (Den sosialdemokratiske gruppen)

13.8 Medlemsförslag om ökad kontroll av fartyg i nordiska hamnar gällande alkoholtester och säkerhet ombord, A 1786/tillväxt, (Den konservative gruppen)

13.9 Medlemsförslag om att inte deportera till farliga länder, A 1787/välfärd, (Nordisk grønt venstre)

13.10 Medlemsforslag om pilotuddannelser, A 1785/vækst, (Nordisk frihet)

13.11 Medlemsförslag om nordisk roaming som omfattar Färöarna och Grönland, A 1780/tillväxt, (Midtengruppen)

13.12 Medlemsforslag om at gjøre Norden en foregangsregion for å motvirke utenforskap, A 1774/velferd, (Den sosialdemokratiske gruppen)

13.13 Medlemsforslag om felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning, A 1791/kultur, (Den konservative gruppen)

13.14 Medlemsförslag om att avveckla utvinningen av fossila energikällor i Norden, A 1789/hållbart, (Nordisk grønt venstre)

13.15 Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden, A 1781/hållbart, (Midtengruppen)

13.16 Medlemsforslag om lancering af Spil Nordisk, A 1777/kultur, (Den sosialdemokratiske gruppen)

13.17 Medlemsförslag om planering för sjukvård inom civilt försvar, A 1792/välfärd, (Den konservative gruppen)

13.18 Medlemsförslag om nordiskt samarbete om utnyttjande av kolsänkor för att förbättra effektiviteten av klimatarbetet, A 1773/hållbart, (Den sosialdemokratiske gruppen)

13.19 Medlemsforslag om arktisk turistklynge, A 1778/vækst, (Den sosialdemokratiske gruppen)

13.20 Medlemsforslag om nul-vision omkring branddøde, A 1779/præsidiet, (Den sosialdemokratiske gruppen)

13.21 Medlemsförslag om Elektrifiering av sjöfart och terminaler, A 1771/tillväxt, (Den sosialdemokratiske gruppen)

10:00 - 10:30
14. Kultur

14.1 Betänkande över medlemsförslag om utredning om möjligheterna för att etablera ett Nordic PhD program, A 1760/kultur

14.2 Betänkande över medlemsförslag om svanemerking for mat håndverk og design, A 1736/kultur

10:30 - 11:00
15. Lovgivning og grensehindre

15.1 Betänkande över medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna, A 1743/presidiet

15.2 Betänkande över medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna, A 1733/tillväxt

11:00 - 11:30
16. Arbeidsmarkedet

16.1 Betänkande över medlemsförslag om goda arbetsvillkor inom sjöfarten, A 1769/tillväxt

16.2 Betænkning over medlemsforslag om fælles nordisk luftfartspolitik, A 1716/vækst, reservation

12:30 - 14:00
17. Velferd

17.1 Betænkning over Ministerrådsförslag om samarbetsprogram inom nordiskt jämställdhetssamarbete 2019-2022, B 326/välfärd, reservation

17.2 Ligestillingsredegørelse 2018, Dokument 13/2018

17.3 Betænkning over medlemsforslag om udvidet ligelønscertifikat, A 1735/välfärd, reservation 1, reservation 2

17.4 Redegjørelse om det nordiske helse- og sosialsamarbeidet 2018, Dokument 12/2018

17.5 Betänkande över medlemsförslag om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen A 1752/välfärd

17.6 Betänkande över medlemsförslag om obligatorisk medling vid separation, A 1734/välfärd

14:00 - 14:30
18. Nordisk råds interne anliggender og beretninger

18.1 Kontrollkomiteens beretning om virksomhed 2018, Dokument 19/2018

18.2 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om Nordisk Råds regnskab for 2017, C 4/2018/kk

18.3 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2017, C 3/2018/kk

18.4 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2017, C 5/2018/kk

18.5 Nordisk Råds årsberetning 2017, Dokument 1/2018

18.6 Præsidieforslag om ændringer i Nordisk Råds forretningsorden, A 1770/præsidiet

18.7 Færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer og interne beslutninger 2018, Dokument 16/2018

 

 

14:30 - 14:45
19. Valg 2019

19.1 Valg av Nordisk råds president og visepresident

19.2 Valg av ledere og nestledere til Nordisk råds utvalg samt kontrollkomité

19.3 Valg av medlemmer til Nordisk råds presidium, utvalg og komiteer

19.4 Valg til Nordisk kulturfonds styre 2019–2020

14:45 - 14:55
20. Nordisk råds program 2019

20.1 Den nyvalgte presidenten fra Sverige presenterer presidentskapsprogrammet for 2019

14:55 - 15:00
21. Sesjonen avsluttes

21.1 Fastsettelse av tid og sted for neste sesjon

06.12.18 | Nyhet

Ambisiøst nytt nordisk klima- og miljøsamarbeid

Stans i tap av biologisk mangfold, reduksjon av plastutslipp til havet, et felles nordisk innspill til klimaforhandlingene og bærekraftig bruk av naturressurser er blant de ambisiøse målene i det nye nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima.

02.11.18 | Nyhet

Nordiska rådet vill öka samarbetet med Nordamerika

Nordiska rådet vill fördjupa samarbetet med Nordamerika. Det bor 12 miljoner personer i Nordamerika som definierar sig som nordiskättade och det är en enorm potential som bör utnyttjas ännu bättre, anser rådet.

29.08.19 | Information

Afstemningsresultater