Dagsorden

  30.10.18

  14:15 - 14:25
  1. Åpning av sesjonen

  1.1 Fastsettelse av deltakerliste

  1.2 Godkjenning av dagsorden

  1.3 Regler for 70. sessions gennemførelse 2018, Dokument 2b/2018

  14:25 - 14:45
  2. Internasjonal gjestetaler

  2.1 Storbritannias statsminister, Theresa May

  14:45 - 16:45
  3. Nordisk toppmøte

  3.1 Temadebatt med de nordiske statsministrene:

  De nordiske landenes robusthet i møtet med andre lands forsøk på å påvirke våre samfunn og demokratiske prosesser

  16:45 - 17:00
  4. Nordisk ministerråds program 2019

  4.1 Islands statsministers præsentation af formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2019, Dokument 15/2018

  31.10.18

  09:00 - 10:45
  5. Samarbeidsministrenes ministerrådsforslag og redegjørelser

  5.1 Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, muntlig, Dokument 9/2018

  5.2 Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2019, B 325/præsidiet; C 2/2018

  5.3 Holdbarhedsredegørelse til Nordisk Råd 2018, Dokument 8/2018

  5.4 Samarbetsministrarnas redogörelse om mobilitet och gränshinder Dokument 7/2018

  10:45 - 11:15
  6. Internasjonalt samarbeid

  6.1 Innlegg fra gjester

  11:15 - 12:00
  7. Ministerrådsforslag og redegjørelser

  7.1 Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter, Dokument 11/2018

  7.2 Redegørelse om det nordiske digitaliseringssamarbejde, Dokument 14/2018

  7.3 Betänkande över ministerrådsförslag om nytt samarbetsprogram för miljö- och klimatsektorn, B 322/holdbart

  14:00 - 15:30
  8. Utenriksministrenes redegjørelse

  8.1 Udenrigsministrenes redegørelse 2018, muntlig, Dokument 17/2018

  15:30 - 16:00
  9. Forsvarsministrenes redegjørelse

  9.1 Forsvarsministrenes redegørelse 2018, muntlig, Dokument 18/2018

  16:00 - 17:00
  10. Utenriks- og forsvarspolitikk

  10.1 Betänkande över medlemsforslag om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott, A 1764/presidiet, nytt yrkande/nyt forslag

  10.2 Betænkning over medlemsforslag om øget nordisk samarbejde i Nordamerika, A 1718/præsidiet

  10.3 Betänkande över medlemsförslag om att hitta kompromiss- och förhandlingslösning för den katalanska krisen som prövar Europa, A 1765/presidiet

  10.4 Betänkande över medlemsförslag om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar, A 1744/presidiet

  17:00 - 17:30
  11. Nordisk identitet

  11.1 Betænkning over medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts, A 1766/presidiet, nytt yrkande/nyt forslag

  11.2 Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd, A 1767/præsidiet

  17:30 - 18:00
  12. Bærekraftig utvikling

  12.1 Betänkande över medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken, A 1745/holdbart

  12.2 Udvalgsforslag om Nordens stemme i forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet, A 1776/holdbart

  01.11.18

  08:30 - 10:00
  13. Nye medlemsforslag

  13.1 Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten, A 1783/hållbart, (Midtengruppen)

  13.2 Medlemsförslag om att elektrifiera Norden, A 1775/tillväxt, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  13.3 Medlemsförslag om nordiskt polisiärt samarbete mot cyberbrottslighet och inom forensiskt arbete, A 1784/presidiet, (Den konservative gruppen)

  13.4 Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod, A 1788/välfärd, (Nordisk grønt venstre)

  13.5 Medlemsforslag om Nordisk kriseberedskab, A 1782/præsidiet, (Nordisk frihet)

  13.6 Medlemsförslag om förstärkt civilrättsligt samarbete, A 1790/välfärd, (Midtengruppen)

  13.7 Medlemsforslag om Norden som ledende innen bærekraftig havbruk og havøkonomi, A 1772/holdbart, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  13.8 Medlemsförslag om ökad kontroll av fartyg i nordiska hamnar gällande alkoholtester och säkerhet ombord, A 1786/tillväxt, (Den konservative gruppen)

  13.9 Medlemsförslag om att inte deportera till farliga länder, A 1787/välfärd, (Nordisk grønt venstre)

  13.10 Medlemsforslag om pilotuddannelser, A 1785/vækst, (Nordisk frihet)

  13.11 Medlemsförslag om nordisk roaming som omfattar Färöarna och Grönland, A 1780/tillväxt, (Midtengruppen)

  13.12 Medlemsforslag om at gjøre Norden en foregangsregion for å motvirke utenforskap, A 1774/velferd, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  13.13 Medlemsforslag om felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning, A 1791/kultur, (Den konservative gruppen)

  13.14 Medlemsförslag om att avveckla utvinningen av fossila energikällor i Norden, A 1789/hållbart, (Nordisk grønt venstre)

  13.15 Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden, A 1781/hållbart, (Midtengruppen)

  13.16 Medlemsforslag om lancering af Spil Nordisk, A 1777/kultur, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  13.17 Medlemsförslag om planering för sjukvård inom civilt försvar, A 1792/välfärd, (Den konservative gruppen)

  13.18 Medlemsförslag om nordiskt samarbete om utnyttjande av kolsänkor för att förbättra effektiviteten av klimatarbetet, A 1773/hållbart, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  13.19 Medlemsforslag om arktisk turistklynge, A 1778/vækst, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  13.20 Medlemsforslag om nul-vision omkring branddøde, A 1779/præsidiet, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  13.21 Medlemsförslag om Elektrifiering av sjöfart och terminaler, A 1771/tillväxt, (Den sosialdemokratiske gruppen)

  10:00 - 10:30
  14. Kultur

  14.1 Betänkande över medlemsförslag om utredning om möjligheterna för att etablera ett Nordic PhD program, A 1760/kultur

  14.2 Betänkande över medlemsförslag om svanemerking for mat håndverk og design, A 1736/kultur

  10:30 - 11:00
  15. Lovgivning og grensehindre

  15.1 Betänkande över medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna, A 1743/presidiet

  15.2 Betänkande över medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna, A 1733/tillväxt

  11:00 - 11:30
  16. Arbeidsmarkedet

  16.1 Betänkande över medlemsförslag om goda arbetsvillkor inom sjöfarten, A 1769/tillväxt

  16.2 Betænkning over medlemsforslag om fælles nordisk luftfartspolitik, A 1716/vækst, reservation

  12:30 - 14:00
  17. Velferd

  17.1 Betænkning over Ministerrådsförslag om samarbetsprogram inom nordiskt jämställdhetssamarbete 2019-2022, B 326/välfärd, reservation

  17.2 Ligestillingsredegørelse 2018, Dokument 13/2018

  17.3 Betænkning over medlemsforslag om udvidet ligelønscertifikat, A 1735/välfärd, reservation 1, reservation 2

  17.4 Redegjørelse om det nordiske helse- og sosialsamarbeidet 2018, Dokument 12/2018

  17.5 Betänkande över medlemsförslag om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen A 1752/välfärd

  17.6 Betänkande över medlemsförslag om obligatorisk medling vid separation, A 1734/välfärd

  14:00 - 14:30
  18. Nordisk råds interne anliggender og beretninger

  18.1 Kontrollkomiteens beretning om virksomhed 2018, Dokument 19/2018

  18.2 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om Nordisk Råds regnskab for 2017, C 4/2018/kk

  18.3 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2017, C 3/2018/kk

  18.4 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2017, C 5/2018/kk

  18.5 Nordisk Råds årsberetning 2017, Dokument 1/2018

  18.6 Præsidieforslag om ændringer i Nordisk Råds forretningsorden, A 1770/præsidiet

  18.7 Færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer og interne beslutninger 2018, Dokument 16/2018

   

   

  14:30 - 14:45
  19. Valg 2019

  19.1 Valg av Nordisk råds president og visepresident

  19.2 Valg av ledere og nestledere til Nordisk råds utvalg samt kontrollkomité

  19.3 Valg av medlemmer til Nordisk råds presidium, utvalg og komiteer

  19.4 Valg til Nordisk kulturfonds styre 2019–2020

  14:45 - 14:55
  20. Nordisk råds program 2019

  20.1 Den nyvalgte presidenten fra Sverige presenterer presidentskapsprogrammet for 2019

  14:55 - 15:00
  21. Sesjonen avsluttes

  21.1 Fastsettelse av tid og sted for neste sesjon

  Nyheter
  Program
  Informasjon