"Ny nordisk fred" tema på seminar om fred og konfliktløsning

14.03.19 | Nyhet
Militärövining
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Hvilke forutsetninger finnes for nordisk samarbeid innenfor fred og konfliktløsning i dagens multipolare verden? Svaret på dette spørsmålet gis i en ny rapport som blir offentliggjort i forbindelse med Nordisk råds temasesjon i København 9. april.

Rapporten New Nordic Peace (Ny nordisk fred) fokuserer på hvordan de nordiske landene kan arbeide sammen på området fred og konfliktløsning. Den framhever både de nåværende strukturene og det framtidige potensialet for fredssamarbeid.

Rapporten, som er finansiert av Nordisk ministerråd, presenteres og diskuteres på et seminar i Folketinget i København som avslutning på Nordisk råds temasesjon 2019. Arrangører er Nordisk råd og Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), som har utarbeidet rapporten.

Seminaret fokuserer på fred som nordisk varemerke og nordisk samarbeid om fred og konfliktløsning med eksempler fra Afghanistan, samarbeidet i FN og nordiske nettverk når det gjelder kvinner, fred og sikkerhet.

Deltakere i seminaret er blant andre Nordisk råds president Jessica Polfjärd, Isak Svensson, professor ved Uppsala universitet, Erkki Tuomioja, medlem i Nordisk råd, og Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk flygtningehjelp.

De som er interessert i å delta på seminaret, bør melde seg til Helena Slater, helsla@norden.org senest mandag 1. april. Seminaret finner sted i Fællessalen i Folketinget i København 9. april klokka 16.00–17.45. Språket på seminaret er engelsk.