"Ny nordisk fred" tema på seminarium kring freds- och konfliktlösning

14.03.19 | Nyhet
Militärövining
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Vilka förutsättningar finns det för nordiskt samarbete inom fred- och konfliktlösning i dagens multipolära värld? Svaret på den frågan ges i en ny rapport som offentliggörs i samband med Nordiska rådets temasession i Köpenhamn den 9 april.

Rapporten New Nordic Peace (Ny nordisk fred) fokuserar på hur de nordiska länderna kan arbeta tillsammans inom freds- och konfliktlösning. Den lyfter fram både de nuvarande strukturerna och den framtida potentialen för fredssamarbete.

Rapporten, som finansierats av Nordiska ministerrådet, presenteras och diskuteras vid ett seminarium i Folketinget i Köpenhamn som avslutning på Nordiska rådets temasession 2019. Arrangörer är Nordiska rådet och Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), som har utarbetat rapporten.

Seminariet fokuserar på fred som nordiskt varumärke och nordiska samarbetet kring freds- och konfliktlösning med exempel från Afghanistan, samarbetet i FN och nordiska nätverk när det gäller kvinnor, fred och säkerhet.

Deltagare i seminariet är bland andra Nordiska rådets president Jessica Polfjärd, Isak Svensson, Professor vid Uppsala universitet, Erkki Tuomioja, medlem i Nordiska rådet, och Christian Friis Bach, generalsekreterare i Dansk Flygtningehjælp.

Den som är intresserad av att delta i seminariet bör anmäla sig till Helena Slater, helsla@norden.org senast måndagen den 1 april. Seminariet äger rum i Fællessalen i Folketinget i Köpenhamn den 9 april klockan 16-17.45. Språket på seminariet är engelska.