Dagsorden

  09.04.19

  11:00 - 11:05
  1. Åpning av sesjonen

  1.1 Fastsettelse av deltakerliste

  1.2 Godkjenning av dagsorden

  1.3 Regler for Temasessionens gennemførelse, Dokument 2a/2019

  11:05 - 12:05
  2. Likestilling – forutsetning for demokrati

  2.1 Aktuell debatt

  12:05 - 12:15
  3. Internasjonalt samarbeid

  3.1 Innlegg fra gjester

  12:30 - 13:15
  Lunsj

  4.1 Betænkning over medlemsforslag om finansiering til en Nordisk Filmkommission, A 1751/tillväxt, Reservation

  4.2 Avstemning

  15:25 - 15:30
  10. Sesjonen avsluttes
  09.04.19 | Nyhet

  Norden kanaliserer de unges miljøengasjement

  Nå starter arbeidet med å mobilisere de unge i Norden for en ny, kraftfull miljøavtale. Det handler om å tilby miljøengasjerte unge mennesker å få bygge opp sin kunnskap og oppnå innflytelse over FN-avtalen om biologisk mangfold som skal vedtas i 2020.

  09.04.19 | Nyhet

  Rapport: Nå er tiden inne for å styrke Nordens ”fredsvaremerke”

  Det er et momentum og en voksende vilje i de nordiske landene til å øke samarbeidet innenfor freds- og konfliktløsningsarbeid. Det finnes også muligheter for å styrke det nordiske “fredsvaremerket” akkurat nå. Det fremholdes i en ny nordisk rapport.

  04.09.19 | Information

  Praktisk information om Nordiska rådets temasession 2019

  Här får du praktisk information om Nordiska rådets temasession 8-9 april 2019.