Dagsorden

09.04.19

11:00 - 11:05
1. Åpning av sesjonen

1.1 Fastsettelse av deltakerliste

1.2 Godkjenning av dagsorden

1.3 Regler for Temasessionens gennemførelse, Dokument 2a/2019

11:05 - 12:05
2. Likestilling – forutsetning for demokrati

2.1 Aktuell debatt

12:05 - 12:15
3. Internasjonalt samarbeid

3.1 Innlegg fra gjester

12:30 - 13:15
Lunsj

4.1 Betænkning over medlemsforslag om finansiering til en Nordisk Filmkommission, A 1751/tillväxt, Reservation

4.2 Avstemning

15:25 - 15:30
10. Sesjonen avsluttes
09.04.19 | Nyhet

Norden kanaliserer de unges miljøengasjement

Nå starter arbeidet med å mobilisere de unge i Norden for en ny, kraftfull miljøavtale. Det handler om å tilby miljøengasjerte unge mennesker å få bygge opp sin kunnskap og oppnå innflytelse over FN-avtalen om biologisk mangfold som skal vedtas i 2020.

09.04.19 | Nyhet

Rapport: Nå er tiden inne for å styrke Nordens ”fredsvaremerke”

Det er et momentum og en voksende vilje i de nordiske landene til å øke samarbeidet innenfor freds- og konfliktløsningsarbeid. Det finnes også muligheter for å styrke det nordiske “fredsvaremerket” akkurat nå. Det fremholdes i en ny nordisk rapport.

04.09.19 | Information

Praktisk information om Nordiska rådets temasession 2019

Här får du praktisk information om Nordiska rådets temasession 8-9 april 2019.