Dagsorden

  09.04.19

  11:00 - 11:05
  1. Åpning av sesjonen

  1.1 Fastsettelse av deltakerliste

  1.2 Godkjenning av dagsorden

  1.3 Regler for Temasessionens gennemførelse, Dokument 2a/2019

  11:05 - 12:05
  2. Likestilling – forutsetning for demokrati

  2.1 Aktuell debatt

  12:05 - 12:15
  3. Internasjonalt samarbeid

  3.1 Innlegg fra gjester

  12:30 - 13:15
  Lunsj

  4.1 Betænkning over medlemsforslag om finansiering til en Nordisk Filmkommission, A 1751/tillväxt, Reservation

  4.2 Avstemning

  15:25 - 15:30
  10. Sesjonen avsluttes
  Nyheter
  Program
  Informasjon