Ny rapport: 15 ideer for å gjøre byen din grønn

03.06.21 | Nyhet
Grønne træer i byen
Fotograf
Kristoffer Holm Pedersen

De nedsenkede regnbedene med grønn beplantning ved Tåsinge Plads kan ta opp store mengder vann fra kvarteret ved kraftig regn.

Naturens tilstand forverres raskt, og også i Norden er det biologiske mangfoldet dalende. Det er bare én av grunnene til at det er viktig å tenke naturen inn i byene. En ny rapport finansiert av Nordisk ministerråd samler 15 nordiske byers forslag til hvordan det kan skapes gode livsmiljøer i en grønn by.

Grønne områder i byene er viktig for menneskers helse, for dyre- og plantelivet og for det biologiske mangfoldet. Grønne områder bidrar til å rense luften for luftforurensning og demper støy. Likevel får grønne områder sjelden en framtredende rolle i byutviklingen. Nå samler en ny rapport finansiert av Nordisk ministerråd 15 byers erfaringer og kunnskap. Rapporten skal inspirere enda flere byer til en bærekraftig byutvikling med fokus på å gjøre byen grønnere.

Naturlekeplass og skybruddssikring

I Jyväskylä i Finland skal den grønne loopen, en ring av natur rundt byen, engasjere innbyggerne og beskytte naturmiljøene. Et klimakvarter i København i Danmark kombinerer et grønt område med håndtering av store mengder regnvann i forbindelse med skybrudd. Og i Varbergakogen i Örebro i Sverige er det skapt et naturinspirert lekemiljø som gir både barn og voksne lyst til å bevege seg.

De innovative initiativene spenner vidt, fra strategisk byplanlegging til grasrotprosjekter. I rapporten finner man både store og mindre nordiske byer, og rapporten tar dermed høyde for at ikke alle byer har samme ressurser til å gjennomføre bærekraftige byutviklingsprosjekter. Derfor er det inspirasjon å hente både blant høyinvesteringsprosjekter og lavbudsjettinnsatser.

Erfaringsutveksling på tvers av grenser

De nordiske lande har mange likheter når det gjelder klimaforhold så vel som urbane utfordringer. Det skaper gode forutsetninger for at landene kan lære av hverandre og samarbeide om nye innovative løsninger på grønn og bærekraftig byutvikling. De 15 eksemplene på grønn byutvikling kommer derfor fra hele Norden.

Om rapporten

Rapporten er utarbeidet av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på vegne av Boverket og Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for bærekraftige byer og er finansiert av Nordisk ministerråd.

Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for bærekraftig byutvikling

Nordisk ministerråd har nedsatt en arbeidsgruppe for bærekraftige byer fra 2019 til 2021. Arbeidsgruppas fokus er å styrke erfaringsutvekslingen og samarbeidet om nordiske løsninger for en bærekraftig byutvikling. Grønne områder i byene er sentralt i den prosessen.

Rapporten bidrar til Nordisk ministerråds visjon om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.