Innehåll

02.04.20 | Nyhet

Nordiske sundhedsministre holder nyt statusmødes om corona

I dag blev der for anden gang afholdt møde i Nordisk Ministerråd om status og håndtering af corona i de nordiske lande.

09.07.19 | Nyhet

Børn med funktionsnedsættelse må ikke blive efterladt

Børn med funktionsnedsættelse må ikke blive efterladt. Det var hovedbudskabet på side-eventen om børn med funktionsnedsættelse ved COSP, CRPD 2019 i New York– arrangeret af Permanent Mission of Sweden to the United Nations og Nordisk Ministerråd med flere.      

19.01.19 | Information

Nordiskt samarbete om funktionshinder

Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor. Det finns bland annat ett rådgivande organ och en handlingsplanen som har tre fokusområden: Mänsk...