Nordiska rådets sekretariat

Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten.

Information

Postadress

Nordiska rådet
Nordens Hus
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 04 00
Contact

Content

  Persons
  News
  Information

  Nordiska rådets sekretariat

  Nordiska rådets kontor i Bryssel
  Nordiska rådet har ett kontor i Bryssel. Syftet med kontoret är att bevaka EU-saker av intresse för Nordiska rådet samt att upprätthålla kontakten med nordiska aktörer i Bryssel. Av särskild vikt är kontakten mellan Europaparlamentet och Nordiska rådet. Kontoret etablerades i september 2017 och består av en medarbetare.
  Gå till organisation