Nordiska rådets sekretariat

Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten.

Information

Postadress

Nordiska rådet
Nordens Hus
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Contact
Telefon
+45 33 96 04 00
Kontakt

Content

    Persons
    News
    Information