Ungdomens Nordiska Råd (UNR)

Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden.

Information

Postadress

c/o Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry | Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Topeliusgatan 20 / Topeliuksenkatu 20
00250 Helsingfors / 00250 Helsinki
Finland