Hot mot demokratin tema på Nordiska rådets session

08.10.18 | Nyhet
Temasession 2018
Fotograf
Auðunn Níelsson
Demokrati under press blir ett prioriterat tema under Nordiska rådets session i Oslo i månadsskiftet oktober-november.

Temat lyfts fram genast på första dagen av sessionen, tisdagen den 30 oktober, då toppmötet mellan Nordiska rådets medlemmar och de nordiska statsministrarna äger rum. Under toppmötet har rådets 87 medlemmar möjlighet att ställa frågor och debattera med statsministrarna från alla fem länder samt Färöarna, Grönland och Åland.

Rubriken för toppmötet är De nordiska ländernas förmåga att möta andra länders försök att påverka våra samhällen och demokratiska processer.

Nordiska rådets president Michael Tetzschner konstaterar att demokratiska värderingar är under starkt tryck i dagens politiska klimat och därför bör länder med samma grundsyn samarbeta.

- Vi ser tydligt att vissa länder inte drar sig för att på olika sätt försöka påverka demokratiska val och skapa splittring i våra samhällen. Det är av yttersta vikt att vi samarbetar, inte bara i Norden utan även i EU och globalt, och sätter in alla resurser för att gemensamt kunna stå emot när våra demokratier utsätts för press, säger Tetzschner.

Förslag på samarbete kring cyberförsvar

Säkerhetsfrågor tas också upp i andra sammanhang under sessionen. Bland annat ska ledamöterna ta ställning till ett förslag som handlar om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar, framlagt av Den konservativa gruppen.

Dessutom får Nordiska rådet ta del av de nordiska utrikesministrarnas och försvarsministrarnas redogörelser.

Ett annat viktigt tema under sessionen är den fria rörligheten inom Norden, det vill säga arbetet med att röja bort så många gränshinder som möjligt så att folk kan arbeta och studera fritt i hela regionen utan extra byråkrati. Det temat tas bland annat upp i mötet med de nordiska samarbetsministrarna på onsdag.

Också det nordiska lagsamarbetet ska debatteras utifrån den rapport som Professor Inge Lorange Backer har gjort för Nordiska ministerrådet.

Politisk supervecka

Nordiska rådets årliga session samlar politiker från hela Norden, både parlamentariker och en rad ministrar, bland dem alla statsministrar. Årets session pågår i Stortinget i Oslo 30.10-1.11.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Det bildades 1952 och har medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.