Trusler mot demokratiet tema på Nordisk råds sesjon

08.10.18 | Nyhet
Temasession 2018
Photographer
Auðunn Níelsson
Demokrati under press blir et prioritert tema på Nordisk råds sesjon i Oslo i måndesskiftet oktober–november.

Temaet tas opp allerede på den første dagen av sesjonen, tirsdag 30. oktober, da toppmøtet mellom Nordisk råds medlemmer og de nordiske statsministrene finner sted. På toppmøtet har rådets 87 medlemmer mulighet for å stille spørsmål og debattere med statsministrene fra alle de fem landene samt Færøyene, Grønland og Åland.

Overskriften for toppmøtet er De nordiske landenes evne til å møte andre lands forsøk på å påvirke våre samfunn og demokratiske prosesser.

Nordisk råds president Michael Tetzschner konstaterer at demokratiske verdier er under sterkt press i dagens politiske klima, og derfor bør land med samme grunnsyn samarbeide.

– Vi ser tydelig at visse land ikke har betenkeligheter med å forsøke å påvirke demokratiske valg og skape splittelse i samfunnene våre på ulike måter. Det er av stor betydning at vi samarbeider, ikke bare i Norden, men også i EU og globalt, og setter inn alle ressurser for i fellesskap å kunne stå imot når våre demokratier utsettes for press, sier Tetzschner.

Forslag til samarbeid om cyberforsvar

Sikkerhetsspørsmål tas også opp i andre sammenhenger på sesjonen. Blant annet skal representantene ta stilling til et forslag som handler om styrket nordisk samarbeid om cyberforsvar, lagt fram av Den konservative gruppen.

Dessuten får Nordisk råd ta del i de nordiske utenriksministrenes og forsvarsministrenes redegjørelser.

Et annet viktig tema på sesjonen er den frie bevegeligheten i Norden, det vil si arbeidet med å fjerne så mange grensehindre som mulig så folk kan arbeide og studere fritt i hele regionen uten ekstra byråkrati. Dette temaet tas blant annet opp på møtet med de nordiske samarbeidsministrene på onsdag.

Også det nordiske lovsamarbeidet skal debatteres på grunnlag av rapporten professor Inge Lorange Backer har utarbeidet for Nordisk ministerråd.

Politisk superuke

Nordisk råds årlige sesjon samler politikere fra hele Norden, både parlamentarikere og en rekke ministre, blant dem alle statsministrene. Årets sesjon pågår i Stortinget i Oslo 30.10.–1.11.

Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentariske organ. Det ble opprettet i 1952 og har medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland.