Här är besluten från Nordiska rådets Malmömöte

22.03.22 | Nyhet
alt=""
Fotograf
Lars Dareberg/norden.org
En starkare civil beredskap, grönare godstransporter, kränkningar på nätet och pandemihundar var några av de ärenden som behandlades under årets temasession i Malmö.

Nordiska rådets årliga temasession avslutades med röstning kring de 10 förslag och betänkanden som kommit in från Nordiska rådets fem utskott. Det rådde stor enighet bland rådets ledamöter att strategier för att förhindra smuggelhundar i Norden ska ses över, digitala körkort ska erkännas och att en gemensam nordisk strategi för att bekämpa digitala intrång och hot ska tas fram. Däremot blev det inget nordiskt slutdatum för användningen av fossila bränslen, trots intensiv debatt. Även förslaget att införa en nordisk kulturkanon röstades ned.