Om Nordisk Råds sessioner

Nordiska rådets session 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Om Nordiska rådets sessioner Plenarförsamlingen är Nordiska rådets högsta organ. Den ordinarie sessionen hålls varje år vecka 44 i det land som innehar presidentskapet, medan temasessionen hålls på våren. Sessionerna är unika forum där de nordiska parlamentarikerna diskuterar nordiska frågor med de nordiska ländernas statsministrar och övriga ministrar.

Ordinarie session

Den ordinarie sessionen hålls på hösten, vanligtvis i slutet av oktober eller i början av november. 

Sessionen är det högsta beslutande organet inom det nordiska parlamentariska samarbetet. Den är ett unikt forum för regionalt samarbete, då den samlar både de parlamentariker som har valts till medlemmar i Nordiska rådet av ländernas parlament och ministrar från de nordiska ländernas regeringar. Alla deltar i diskussionerna om viktiga nordiska samarbetsfrågor, men det är bara parlamentarikerna som har rösträtt.

Gäster och parlamentariker från andra internationella och nordiska organisationer har i några år också kunnat delta i diskussionerna under sessionen. Detta är en möjlighet som främst utnyttjas av gäster från de baltiska länderna. Till temasessionen bjuder man in gäster som har en koppling till det aktuella temat. 

Roterande värdskap

Det nordiska land som innehar presidentskapet i Nordiska rådet är värd för den ordinarie sessionen som hålls i landets parlamentsbyggnad, utom på Island där parlamentsbyggnaden inte är tillräckligt stor. Temasessionen hålls i det land som innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

I början av den ordinarie sessionen redogör statsministrarna för sina planer för det nordiska regeringssamarbetet under det kommande året. Det är statsministern i det land som kommer att ha ordförandeskapet i regeringssamarbetet under det kommande året som ansvarar för denna redogörelse.

Samtliga nordiska statsministrar brukar vara på plats och delta i den efterföljande debatten med parlamentarikerna.

Utrikes- och försvarsministrar samt andra ministrar på sessionen

Utrikes- och försvarsministrarna redogör också för det nordiska samarbetet på sina områden. Detta diskuteras också med parlamentarikerna.

Övriga ministrars deltagande beror på vilka politikområden som diskuteras. Detta bestäms av de förslag som medlemmarna i Nordiska rådet har lagt fram under året och som man därefter har beslutat att sessionen ska ta ställning till.

De förslag som sessionen godkänner sänds till Nordiska ministerrådet eller till de nordiska regeringarna för att genomföras.

De nordiska samarbetsministrarna deltar i hela den ordinarie sessionen och håller en populär frågetimme där parlamentarikerna kan ta upp alla slags frågor som berör det nordiska samarbetet.

Val av president

Vid den ordinarie sessionen väljs president och vicepresident för det nordiska parlamentariska samarbetet för det kommande året.

Vid den ordinarie sessionen väljs också medlemmar till Nordiska rådets presidium (Nordiska rådets politiska ledning och högsta beslutande organ mellan sessionerna) och medlemmar till de olika utskotten.

Utdelning av Nordiska rådets priser

Nordiska rådets priser inom litteratur, musik, film och miljöarbete delas ut i samband med den ordinarie sessionen. Detta sker i allmänhet vid ett både festligt och högtidligt kvällsarrangemang.

Nordiska toppmöten

Eftersom i stort sett alla nordiska politiker samlas på ett och samma ställe hålls ett antal andra möten i samband med sessionen. Sedan 2006 har sessionen till exempel inletts med ett nordiskt toppmöte där statsministrarna och parlamentarikerna diskuterar viktiga frågor som globaliseringen och klimathotet.

Ungdomens Nordiska råd inleder

Nästa generations nordiska politiker i Ungdomens Nordiska råd har en egen session strax före den ordinarie sessionen, där de tar ställning till förslag om det nordiska samarbetet. Ungdomsrepresentanterna tar sedan upp dessa frågor på Nordiska rådets session, där de har möjlighet att tala, delta i diskussioner och komma med förslag.

Möten med andra parlamentariker

De nordiska parlamentarikerna brukar träffa sina kollegor från Baltiska församlingen, som är en parlamentarisk församling för Estland, Lettland och Litauen med deltagande av ryska parlamentariker och parlamentariker som representerar samarbetsorgan från andra regioner i Europa.

Presskonferenser och seminarier

Under sessionen hålls presskonferenser, lunchseminarier och möten. Det brukar också finnas möjlighet till nätverkande under mer informella former på kvällarna.