Finske sygedagpenge

Suomen sairauspäiväraha
Her kan du læse om, hvordan lønmodtageres indkomst er sikret under sygdom. Du kan enten få løn under sygdom eller sygedagpenge fra Folkpensionsanstalten (FPA). Reglerne gælder også for Åland.
Skal du flytte til Finland?

Hvis du flytter til Finland og får sygedagpenge fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, er det sandsynligvis det land, du flytter fra, der udbetaler støtten i hele perioden, selv om du flytter til Finland.

Skal du flytte fra Finland til et andet nordisk land?

Hvis du under sygedagpengeperioden flytter fra Finland til et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, fortsætter Finland med at udbetale dine sygedagpenge i hele perioden.

Arbejdsulykker og arbejdsskader

Arbejdsgiveren har pligt til at tegne en ulykkesforsikring for sine ansatte. Alle arbejdstagere er forsikret mod ulykker som indtræffer under arbejdet og under omstændigheder, som skyldes arbejdet samt mod arbejdsskader. Der er en særlig ordning for studerende, som erstatter skader/ulykker, som finder sted, mens den studerende deltager i praktisk undervisning. Der er 13 forsikringsselskaber i Finland, som tilbyder lovfæstede ulykkesforsikringer.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.