Islandske sygedagpenge

Sjúkradagpeningar á Íslandi
Her kan du finde information om regler vedrørende sygedagpenge i Island. Sygedagpenge betales til personer, der bliver uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Hvornår opnår man retten til sygedagpenge i Island?

For at have ret til udbetaling af sygedagpenge skal personen opfylde følgende krav:

  • Være sygeforsikret i Island.
  • Have været helt uarbejdsdygtig i minimum 21 dage i træk.
  • Være stoppet helt med at arbejde eller være blevet ramt af forsinkelser i forbindelse med uddannelse.
  • Være stoppet med at modtage lønindkomst, hvis dette har været modtaget tidligere.
  • Være 16 år eller derover.
Lønmodtagere

Lønmodtagere, der får udbetalt løn i løbet af et sygeforløb i henhold til overenskomster, får udbetalt sygedagpenge, når disse lønudbetalinger ophører.

Hele dagpengebeløbet udbetales til dem, der udfører heldagsarbejde (det der svarer til fuld tid). Hvis en person har arbejdet mindre end fuld tid, udbetales der generelt det halve dagpengebeløb, men lavere udbetalinger kan blive aktuelle, hvis det arbejde vedkommende er fraværende fra på grund af sygdom har været under 50 procent. Hvis man arbejdede på fuld tid inden sygdommen, og går ned til halv tid eller mindre under sin restitutionstid, kan man få det halve dagpengebeløb i op til tre måneder.

 

Selvstændigt erhvervsdrivende

Hele dagpengebeløbet udbetales til dem, der udfører heldagsarbejde (det der svarer til fuld tid). Hvis en person har arbejdet mindre end fuld tid, udbetales der generelt det halve dagpengebeløb, men lavere udbetalinger kan blive aktuelle, hvis det arbejde vedkommende er fraværende fra på grund af sygdom har været under 50 procent. Hvis man arbejdede på fuld tid inden sygdommen og går ned til halv tid eller mindre under sin restitutionstid, kan man få det halve dagpengebeløb i op til tre måneder.

Når der udbetales sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende, estimeres beløbet ud fra den beregnede tilbagebetaling, som forsikringsbeløbet udbetales af. Hvis vedkommende mister alle indtægter på grund af sygdom, skal det indberettes til skattemyndigheden (SÍ) via elektronisk meddelelse.

 

Studerende

Studerende uden indtægter, 18 år eller derover, der er indskrevet på studier med minimum 75 procent studietid, kan have ret til sygedagpenge, hvis de opfylder lovens betingelser, såfremt sygdommen resulterer i, at studiet ikke kan fuldføres til tiden.

 

Hjemmearbejdende

Hvis hjemmearbejdende helt mister muligheden for at passe deres arbejde på grund af sygdom, udbetales det halve sygedagpengebeløb.

Oplysninger vedr. hjemmefødsler

En mor, der føder et barn i eget hjem, har ret til fulde sygedagpenge i 10 dage fra barnets fødsel.

 

Oplysninger vedr. alkohol- eller misbrugsbehandling

Sygedagpenge udbetales kun til personer der er i alkohol- og/eller misbrugsbehandling, i den periode, hvor de er i et specialiseret behandlingsforløb hos certificerede institutioner. Et krav er, at behandlingen skal vare mindst 21 dage. Dette gælder både indlagte patienter og deltagere i andre former for behandlingsforløb. Der udbetales ikke sygedagpenge på baggrund af behandling på et ambulatorium.

Sygedagpenge i tilfælde af, at en person bor i et andet nordisk land og arbejder i Island

 

Individer skal kontakte Islands Sygeforsikring og blive sygeforsikrede på baggrund af deres arbejde i Island. Der kan udbetales sygedagpenge i to måneder, efter at arbejdet ophører. Vær opmærksom på, at hvis personer er sygeforsikret i Island, kan det påvirke, om de er forsikrede i deres hjemmeland. 

Hvor mange sygedage har vedkommende ret til?

Sygedagpenge kan udbetales i op til 52 uger i en periode på 24 måneder. Sygedagpenge udbetales fra den 15 sygedag, hvis vedkommende er uarbejdsdygtig i mindst 21 dage.

Hvordan ansøger jeg om sygedagpenge i Island?

Ansøgning om sygedagpenge sker gennem Islands Sygeforsikring.

Det der gør sig gældende, når en person har en længerevarende eller kronisk sygdom.

Hvis en person har en længerevarende eller kronisk sygdom, skal vedkommende søge pension hos Statens Forsikringsinstitut. 

Sygedagpenge når der arbejdes i et andet nordisk land

Når en person tager arbejde i et andet nordisk land, mister vedkommende retten til sygedagpenge fra Island. I stedet har vedkommende ret til betalinger fra det land, han eller hun arbejder i.

Nærmere oplysninger findes på Info Nordens informationssider:

Sygdomsrettigheder ifølge overenskomster

I henhold til loven bevilges lønmodtageren minimum to sygedage for hver måned vedkommende arbejder. Gældende overenskomst indeholder nærmere regler vedrørende rettigheder under sygdom. Den generelle regel er, at lønmodtagerens rettigheder ved sygdom bliver bedre, jo længere vedkommende har arbejdet på den samme arbejdsplads. Oparbejdede rettigheder og udøvelse af sygdomsrettigheder, såsom mængden af sygedage, fastsættes derfor af loven og de overenskomster, der er gældende i hvert tilfælde.

Lønmodtagere bør informere om deres sygdom ved først givne lejlighed og fremvise en lægeerklæring, hvis arbejdsgiveren anmoder om dette. Hvis lønmodtageren er syg under ferie, er det muligt, at vedkommende har ret til tillægsferie, men sygdom skal rapporteres og en lægeerklæring fremvises hurtigst muligt.

I tilfælde af arbejdsulykker eller arbejdsrelateret sygdom, der er forbundet med arbejde eller rejser til og fra arbejde, har lønmodtageren ret til løn fra arbejdsgiveren for fuldtidsarbejde i op til tre måneder, i tillæg til den oparbejdede sygdomsret.

Hvis en lønmodtager på grund af sygdom eller ulykke er uarbejdsdygtig i en periode, der er længere end vedkommendes sygdomsret, har lønmodtageren ret til at få udbetalinger fra sin fagforenings sygeforsikring.

 

Børns sygdom

Ved sygdom hos børn under 13 år kan forældrene have mulighed for at tage lønnet orlov, men disse regler varierer mellem de gældende overenskomster. Forældre kan have ret til sygedagpenge fra deres fagforenings sygeforsikring, hvis barnets sygdom varer længere end forælderens lønningsret. Forældre til langvarigt syge og handicappede børn kan henvende sig til Statens Forsikringsinstitut og ansøge om omsorgstilskud. Nærmere oplysninger herom kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside.

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Nærmere oplysninger kan findes på Islands Sygeforsikrings hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 515-0000

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.