Indhold

24.06.20 | Nyhed

Mad og foder i fokus når Norden skal gøres kriseresistent

På trods af forstyrrelser i verdenshandlen og en periode med hamstring har pandemien ikke tømt butikshylderne i Norden. Men den har vist os, hvor sårbarhederne i det nordiske fødevaresystem findes. Vi er i høj grad afhængige af udenlandsk arbejdskraft og af importeret mad og foder. Nu v...

24.06.20 | Nyhed

NY RAPPORT: Otte ud af ti er bekymrede for klimaudviklingen

Klimaændringerne udvikler sig i den forkerte retning. Det bekymrer 80 procent af de nordiske borgere. Nu ønsker de et styrket nordisk samarbejde om klimaløsninger. Det er gode nyheder for de nordiske regeringer, som alle ønsker at styrke det nordiske samarbejde på området.

11.05.20 | Deklaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

20.06.20 | Information

Ung och miljöengagerad? Du kan påverka FN:s avtal om biologisk mångfald!

Kämpar du för klimatet? Bra! Då kämpar du också för den biologiska mångfalden. Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna. Nu är rörelsen igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för bio...