Innhold

24.06.20 | Nyhet

Mat og fôr i fokus når Norden skal forberedes på kriser

Til tross for forstyrrelser i verdenshandelen og en periode med hamstring har ikke pandemien tømt mathyllene i Norden. Men den har vist hvor sårbarheten ligger i det nordiske matsystemet. Vi er i høy grad avhengige av utenlandsk arbeidskraft og av importert mat og fôr. Nå vil de nordisk...

24.06.20 | Nyhet

NY RAPPORT: Åtte av ti bekymret for klimautviklingen

Klimaendringen går ikke rett vei. Det bekymrer 80 prosent av nordiske innbyggere. Nå vil de ha forsterket nordisk samarbeid om klimaløsninger. Det er godt nytt for de nordiske regjeringene som alle vil styrke det nordiske samarbeidet på området.

11.05.20 | Deklarasjon

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

20.06.20 | Information

Ung och miljöengagerad? Du kan påverka FN:s avtal om biologisk mångfald!

Kämpar du för klimatet? Bra! Då kämpar du också för den biologiska mångfalden. Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna. Nu är rörelsen igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för bio...