Enighed om det nordiske budget

02.11.21 | Nyhed
Nordiska rådets flagga
Fotograf
Magnus Fröderberg
Nordisk Ministerråds budget for 2022 blev godkendt af de nordiske samarbejdsministre tirsdag den 2. november og er også blevet behandlet af Nordisk Råds Præsidium. Budgettet er udarbejdet i tråd med retningslinjerne i samarbejdets Vision 2030, hvilket indebærer et tydeligere fokus på den grønne omstilling i Norden end tidligere. Det endelige budget er resultatet af forhandlinger med Nordisk Råd. Uanvendte midler fra tidligere år overføres til kultur- og uddannelsesområdet, satsninger på unge og sprog samt til forberedelse af en fond for klima og biodiversitet.

Budgettet er blevet diskuteret i offentligheden inden beslutningen på grund af bekymringen for betydelige nedskæringer i finansieringen af kultur- og uddannelsessamarbejdet.

– Statsministrene har sat som mål for vores arbejde, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Det forudsætter øgede ressourcer i budget 2022 til klima og bæredygtighed og til tiltag, som intensiverer integreringen i regionen. Og det behov vil fortsætte i de kommende år, siger Thomas Blomqvist (Finland), som ledte samarbejdsministrenes møde. Samtidig er det under pandemien blevet tydeligt, hvor stor betydning nordisk kunst, kultur og samhørighed har for nordboerne. Jeg er derfor meget glad for, at vi ved hjælp af uanvendte midler fra tidligere år, kunne finde frem til en særlig etårig satsning på kultur og uddannelse, konstaterer han.

I den sidste fase af budgetbehandlingen blev der som sædvanligt afholdt forhandlinger mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. Budgetaftalen omfatter i alt 15,1 millioner.  

Nordisk Råds præsident, Bertel Haarder, er meget glad for, at kultur- og uddannelse også er prioriteret højt i arbejdet i 2022.

– For Nordisk Råd var det uhyre vigtigt, at kultur- og uddannelsesområdet ikke blev ramt af endnu et slag efter alle de problemer, som pandemien medførte, siger han. Vi synes naturligvis også, at den grønne omstilling er vigtig, men kultursamarbejdet er en grundsten i vores samarbejde, siger han.

Efter forhandlingerne understreger præsidenten også behovet for et endnu tættere samarbejde mellem rådet og ministerrådet – både politisk og administrativt.

– Vi har altid sagt, at vi er stærkest i fællesskab, og det gælder i allerhøjeste grad også i denne sag, siger Bertel Haarder.

 

Budgetaftalen styrker blandt andet finansieringen af flere kulturstøtteprogrammer og nordiske kulturinstitutioner, sprogsamarbejdet, Norden i Skolen og Nordjobb samt Nordisk litteraturuge.

Formand for Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, Kjell-Arne Ottosson, er enormt lettet.

– Vi frygtede store nedskæringer i en sektor, som allerede er blevet ramt hårdt, men dette budget skaber rammerne for et fortsat stærkt kultursamarbejde, siger han.

I sin betænkning om budgetaftalen fremhæver Nordisk Råd ønsket om, at der så hurtigt som muligt etableres et ministerråd for transport. Rådets præsidium bakker op om ønsket, og det indgår også i en aftale mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

– Etableringen af et transportministerråd ville være helt i tråd med fokuseringen på både integrering og grøn omstilling, siger Nordisk Råds vicepræsident, Annette Lind. Vi mener, at det allerede eksisterende samarbejde vil blive mere effektivt, hvis strukturerne for samarbejdet bliver faste, konstaterer hun.

Budgetplanlægningen for de kommende år er baseret på en trinvis og målrettet omfordeling af det nordiske budget i tråd med en fireårig handlingsplan, som Nordisk Ministerråd vedtog efter en konsultation med Nordisk Råd i november 2020.

– Norden har et langsigtet arbejde foran sig, hvis vi skal bevare vores foregangsposition i den grønne omstilling, siger minister Thomas Blomqvist. Vi er glade for at se, at der er stærk opbakning blandt nordboerne til den planmæssige satsning på klimaarbejde. Det bekræftes af den opinionsundersøgelse, som ministerrådet har fået udarbejdet, og som blev offentliggjort i sidste uge, konstaterer han.

Diskussionen om budgetprocessen i de kommende år indledes allerede i december i år, hvor repræsentanter for det nuværende og kommende formandskab i Nordisk Ministerråd mødes med det nuværende og kommende præsidentskab i Nordisk Råd til en første gennemgang.

FAKTA

– Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. De nordiske samarbejdsministre træffer beslutninger om ministerrådets budget. Budgettet præsenteres for Nordisk Råd i forbindelse med den årlige session.

– Nordisk Råd er parlamenternes officielle samarbejdsorgan. Om efteråret stemmer Nordisk Råd om den budgetaftale, som Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har indgået. Budgetaftalen skrives i sin helhed ind i budgettet.

– Det samlede budget for 2022 er 969 millioner DKK. Nordisk Råds budget for 2022 udgør cirka 37 millioner DKK.

Du finder baggrundsinformation om budgettet her: