Finland leder Nordisk Ministerråd i 2021

27.10.20 | Nyhed
Cykler og vindmøller
Photographer
Johnér
Sammen er vi stærkere og klogere end hver for sig.
Sådan lyder en af grundteserne i Finlands program for formandskabet i Nordisk Ministerråd 2021. Programmet hæfter sig ved visionen for det nordiske samarbejde, som siger, at Norden skal blive verdens mest integrerede og bæredygtige region. Programmet for det kommende år trækker retningslinjerne op for et aktivt samarbejde med henblik på at skabe et grønnere, mere konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.

Statsminister Sanna Marin præsenterede programmet for Finlands formandskab i Nordisk Ministerråd på et virtuelt møde med Nordisk Råds Præsidium via et link fra Helsingfors. Pandemien har skabt nye udfordringer for samarbejdet, og et eksempel er, at årets session er skrumpet ind til en række digitale møder.

– Pandemien er et eksempel på, at vi ikke kan løse globale udfordringer alene, siger Sanna Marin. Det er fornuftigt at samarbejde om at finde måder, hvorpå vi kan forberede os på kommende kriser. Derfor vil Finland styrke samarbejdet – også inden for beredskabsområdet.

Fokus på afvikling af nye og gamle grænsehindringer

En af pandemiens konsekvenser er, at den frie bevægelighed inden for regionen er indskrænket. Grænser er lukket, arbejdsrejser er blevet vanskeliggjort, familiemedlemmer har ikke haft mulighed for at mødes, og lange perioder med hjemmearbejde på den forkerte side af en grænse har skabt skattetekniske problemer for pendlere.

– Arbejdet med at afvikle og forebygge grænsehindringer, både nye og tidligere identificerede, er højt prioriteret i det kommende år, siger Finlands nordiske samarbejdsminister, Thomas Blomqvist.

I tilknytning til grænsehindringsarbejdet indledes der også næste år et forskningsprojekt om de samfundsmæssige konsekvenser af indrejserestriktionerne mellem de nordiske lande under COVID-19-pandemien.

Thomas Blomqvist fremhæver samarbejdet på digitaliseringsområdet.

– Vi skal værne om vores nordiske styrkepositioner, når vi skal opbygge vores økonomier efter krisen. Vores førende digitale løsninger skal også betjene mobiliteten inden for Norden og gøre hverdagen lettere på tværs af landegrænserne, siger han.

 

Det er fornuftigt at samarbejde om at finde måder, hvorpå vi kan forberede os på kommende kriser.

Sanna Marin, Finlands statsminister

Bæredygtighed udgør en rød tråd i statsministrenes vision for det nordiske samarbejde, og det er et gennemgående tema i det finske program blandt andet i form af et stærkt fokus på klimatiltag.

– Vores nordiske velfærdsmodel støtter en socialt retfærdig omstilling mod CO2-neutralitet, siger statsminister Sanna Marin.

Finland ønsker at fremme en biobaseret og cirkulær økonomi, blandt andet ved at udvikle et kompetencenetværk for cirkulær økonomi inden for byggebranchen. Byggebranchen bruger i øjeblikket cirka halvdelen af verdens naturressourcer og er en stor kilde til CO2-udslip. Et andet højt prioriteret spørgsmål er at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Ålands selvstyre fejrer 100-års jubilæum i 2021-2022. I løbet af formandskabsåret vil man i særlig grad belyse Ålands, Færøernes og Grønlands deltagelse i det nordiske samarbejde og vise, hvordan den øger den demokratiske bæredygtighed i Norden. Finlands regering, Ålands landskapsregering og Nordisk Ministerråd afholder en international konference om temaet i efteråret 2021.

– Vores rolle indebærer en ekstra dimension og en styrke for den nordiske integration, som også er interessant i et internationalt perspektiv, siger Ålands lantråd, Veronica Thörnroos.