Finland leder Nordisk ministerråd i 2021

27.10.20 | Nyhet
Cykler og vindmøller
Fotograf
Johnér
Sammen er vi sterkere og klokere enn hver for seg. Slik lyder en av grunntesene i Finlands program for formannskapet i Nordisk ministerråd 2021. Programmet tar utgangspunkt i visjonen for det nordiske samarbeidet, som sier at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region. Programmet for det kommende året trekker opp retningslinjene for et aktivt samarbeid for å skape et grønnere, mer konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

Da statsminister Sanna Marin presenterte programmet for Finlands formannskap i Nordisk ministerråd, skjedde det på et virtuelt møte med Nordisk råds presidium, på en lenke fra Helsingfors. Pandemien har skapt nye utfordringer for samarbeidet, og et eksempel på det er at den årlige sesjonen krympet inn til en rekke digitale møter.

– Pandemien er et eksempel på at vi ikke kan løse globale utfordringer alene, sier Sanna Marin. – Det er fornuftig å gå sammen om å lete etter måter vi kan forberede oss på kommende kriser på. Derfor vil Finland intensivere samarbeidet også på beredskapområdet.

Fokus på avvikling av nye og gamle grensehindre

En av pandemiens konsekvenser er at den frie bevegeligheten i regionen er beskåret. Grenser har blitt stengt, arbeidsreiser har blitt vanskeliggjort, familiemedlemmer har ikke hatt mulighet for å møte hverandre, og lange perioder med fjernarbeid på feil side av grensen har skapt skattetekniske problemer for pendlere.

– Arbeidet for å avvikle og forebygge grensehindre, både nye og slike som vi tidligere har identifisert, er høyprioritert neste år, sier Finlands nordiske samarbeidsminister Thomas Blomqvist.

I forbindelse med grensehinderarbeidet innledes neste år også et forskningsprosjekt om de samfunnsmessige konsekvensene av innreisebegrensninger mellom de nordiske landene under covid-19-pandemien.

Thomas Blomqvist framhever samarbeidet på digitaliseringsområdet.

– Vi må ta vare på de nordiske styrkeposisjonene når vi skal bygge opp økonomiene våre etter krisen. De framstående digitale løsningene våre skal også betjene mobiliteten i Norden og gjøre hverdagen smidigere over riksgrensene, sier han.

 

Det er fornuftig å gå sammen om å lete etter måter å forberede seg på kommende kriser på.

Sanna Marin, Finlands statsminister

Bærekraft er en rød tråd i statsministrenes visjon for det nordiske samarbeidet, og i det finske programmet er dette gjennomgående synlig, blant annet i form av en sterk betoning av klimatiltak.

– Den nordiske velferdsmodellen støtter en sosialt rettferdig omstilling til karbonnøytralitet, sier statsminister Sanna Marin.

Finland vil fremme en biobasert og sirkulær økonomi, blant annet ved å utvikle et kompetansenettverk for sirkulær økonomi i byggebransjen. Byggebransjen står for øyeblikket for omtrent halvparten av verdens forbruk av naturressurser og er en stor kilde til karbonutslipp. Et annet høyprioritert spørsmål er å begrense tapet av biologisk mangfold.

Ålands selvstyre feirer sitt 100-årsjubileum 2021–22. I løpet av formannskapsåret vil man spesielt belyse Ålands, Færøyenes og Grønlands deltakelse i det nordiske samarbeidet, og vise hvordan dette styrker den demokratiske bærekraften i Norden. Finlands regjering, Ålands landskapsregjering og Nordisk ministerråd arrangerer en internasjonal konferanse om temaet høsten 2021.

– Vår rolle innebærer en ekstra dimensjon og styrke for den nordiske integreringen som er interessant også i et internasjonalt perspektiv, sier Ålands lantråd Veronica Thörnroos.