Her er de nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2021

03.09.21 | Nyhed
Plantejord
Photographer
Zoe Schaeffer, Unsplash
En database med fødevarers CO2-belastning, regenerative jordbrug der binder CO2 i jorden og et drivhus på Grønland som forsyner restauranter og lokale med friske fødevarer, er alle blandt de nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2021. De nominerede repræsenterer nordiske løsninger på arbejdet med at skabe et bæredygtigt fødevaresystem til gavn for både biodiversitet, miljø og klima.

Et bæredygtigt fødevaresystem gør det muligt at understøtte flere af FNs bæredygtighedsmål, blandt andet ansvarligt forbrug og produktion (12) klimaindsatser (13), livet i havet og dets ressourcer (14) samt økosystemer på land og biologisk mangfoldighed (15). Samtidig står fødevareproduktionen for cirka 25 % af verdens samlede drivhusgas-udledning. Derfor er årets tema for Nordisk Råds miljøpris bæredygtige fødevaresystemer, og i dag blev de nominerede offentliggjort ved demokratifestivalen Fundur fólksins i Island, hvor sekretariatet for Nordisk Råds miljøpris er placeret.

Formand for bedømmelseskomitéen Lars Hindkjær fortæller:

Sommerens voldsomme vejrfænomener verden over og IPCCs nyligt offentliggjorte rapport har understreget behovet for at holde fokus på måden, vi producerer og forbruger fødevarer på. Derfor er vi også rigtig glade for de otte projekter, som har modtaget en nominering til årets miljøpris. De viser på hver sin måde, hvordan et mere bæredygtigt fødevaresystem, kan skabe positive forandringer for vores miljø og klima.

Otte nominerede

De nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2021 er:

Vinderen offentliggøres den 2. november 2021 ved Nordisk Råds prisuddeling i København.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.

Om Nordisk Råds miljøpris

I år uddeles Nordisk Råds miljøpris for 27. gang og hylder i 2021 nordiske initiativer, som har gjort en særlig indsats for at sikre et bæredygtigt fødevaresystem. Alle kan indstille kandidater til prisen og vinderen belønnes med 300.000 DKK.

Prisen blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Alle kan indstille kandidater. Miljøprisen gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet

Mød de 8 nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Mere information: norden.org/miljopris