Greenlandic Greenhouse - Grønland

Greenlandic Greenhouse
Photographer
norden.org
Bæredygtige grøntsager i et drivhus i Nuuk giver adgang til lokale fødevarer.

Greenlandic Greenhouse er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Verdens næststørste sammenhængende ismasse dækker cirka 80 % af Grønlands areal, og klimaet og jordforholdene i Grønland gør det vanskeligt at dyrke grøntsager. Derfor importeres der årligt cirka 3.600 tons grøntsager til hele Grønland med et befolkningstal på ca. 56.000 mennesker. Den grønlandske geografi betyder desuden, at mange byer og bygder kun kan nås med fly. I Qaanaaq i Nordgrønland kommer der eksempelvis kun skib to gange om året. Flytransport medfører højere pris på fødevarerne og et højere CO2-aftryk. Transporttiden betyder desuden, at fødevarerne ikke længere er helt friske, når de når forbrugerne.

Der er derfor et stort potentiale i øget bæredygtig selvforsyning i Grønland, hvilket Greenlandic Greenhouse er et godt eksempel på. Greenlandic Greenhouse dyrker bæredygtige, pesticidfrie fødevarer, der er billigere end de eksisterende alternativer som fragtes langt med skib og fly. Virksomheden dyrker grønt til både virksomheder og private forbrugere. Drivhusets strøm kommer fra vedvarende energi i form af det lokale vandkraftværk, hvorfra de også får overskudsvarme til opvarmning af produktionsfaciliteterne. Over 90 % af vandet, som bruges i produktionen, bliver desuden genanvendt.

Fordi Greenlandic Greenhouse på miljø- og klimavenlig vis producerer lokale fødevarer, og dermed støtter et mere bæredygtigt fødevaresystem i Grønland, nomineres virksomheden til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.