Her er de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2021

03.09.21 | Nyhet
Plantejord
Photographer
Zoe Schaeffer, Unsplash
En database med matvarers CO2-belastning, regenerativt jordbruk som binder CO2 i jorda, og et drivhus på Grønland som forsyner restauranter og lokale med ferske matvarer, er alle blant de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2021. De nominerte representerer nordiske løsninger på arbeidet med å skape et bærekraftig matsystem til gagn for både biodiversitet, miljø og klima.

Et bærekraftig matsystem gjør det mulig å støtte opp om flere av FNs bærekraftmål, blant annet ansvarlig forbruk og produksjon (12), klimatiltak (13), livet i havet og dets ressurser (14) samt økosystemer på land og biologisk mangfold (15). Samtidig står matproduksjonen for rundt 25 % av verdens samlede utslipp av drivhusgasser. Derfor er årets tema for Nordisk råds miljøpris bærekraftige matsystemer, og i dag ble de nominerte offentliggjort på demokratifestivalen Fundur fólksins på Island, der sekretariatet for Nordisk råds miljøpris er plassert.

Lederen for bedømmingskomiteen, Lars Hindkjær, forteller:

Sommerens voldsomme værfenomener verden over og IPCCs nylig offentliggjorte rapport har understreket behovet for å holde fokus på måten vi produserer og forbruker matvarer på. Derfor er vi også veldig fornøyde med de åtte prosjektene som har mottatt en nominasjon til årets miljøpris. De viser på hver sin måte hvordan et mer bærekraftig matsystem kan skape positive forandringer for miljøet og klimaet.

8 nominerte

De nominerte til Nordisk råds miljøpris 2021 er:

Vinneren offentliggjøres 2. november 2021 under Nordisk råds prisutdeling i København.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyreetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.

Om Nordisk råds miljøpris

I år utdeles Nordisk råds miljøpris for 27. gang, og i 2021 hyller prisen nordiske initiativer som har gjort en særskilt innsats for å sikre et bærekraftig matsystem. Alle kan innstille kandidater til prisen, og vinneren belønnes med 300 000 DKK.

Prisen ble overrakt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Alle kan innstille kandidater. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.

Mød de 8 nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Mere information: norden.org/miljopris