Mattas Gårdsmejeri - Åland

Mattas gårdsmejeri
Fotograf
norden.org
Lokalt gårdmejeri med økologisk mælkeproduktion og produktion af ost, yoghurt og andre mejeriprodukter.

Mattas Gårdsmejeri er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Udover madhåndværket og fødevareproduktionen er græssende dyr og bevarelse af biologisk mangfoldighed en vigtig del af aktiviteterne på Mattas Gårdsmejeri i Finby, Sund på Åland. Bæredygtighed, miljø og dyrevelfærd gennemsyrer virksomheden og arbejdet med cirkulær produktion er fremtrædende. Gylle bruges på egne marker og vallen fra mejeriet bliver brugt som svinefoder på en nærliggende gård med skovgrise. Jennifer Sundman og Lars-Johan Mattsson er henholdsvis uddannet agronom og økonom, og begge har uddannet sig i madhåndværk. De deltager ofte i lokale arrangementer, der understøtter en positiv fortælling om lokal fødevareproduktion og bæredygtigt landbrug, og de når dermed en bred målgruppe, både lokale og turister. Gennem deres fornyelse af gården har de vist fremadskuende ånd og mod i en traditionel industri, som generelt er præget af dårlig rentabilitet.

Mattas Gårdsmejeri er et godt eksempel på en lille bæredygtig virksomhed, hvis principper og filosofier kan anvendes hos andre virksomheder i samme branche, men også i virksomheder der opererer på andre områder, og derfor nomineres de til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.