Här är de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021

03.09.21 | Nyhet
Plantejord
Photographer
Zoe Schaeffer, Unsplash
En databas med livsmedlens CO2-belastning, regenerativa jordbruk som binder CO2 i marken och ett växthus på Grönland som förser restauranger och lokala invånare med färska livsmedel är alla bland de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021. De nominerade representerar nordiska lösningar för arbetet med att skapa ett hållbart livsmedelssystem till gagn för både den biologiska mångfalden, miljön och klimatet.

Ett hållbart livsmedelssystem gör det möjligt att understödja flera av FN:s globala hållbarhetsmål, bland annat hållbar konsumtion och produktion (12) klimatinsatser (13), hav och marina resurser (14) samt ekosystem och biologisk mångfald (15). Samtidigt står livsmedelsproduktionen för cirka 25 % av världens totala utsläpp av växthusgas. Därför är årets tema för Nordiska rådets miljöpris hållbara livsmedelssystem, och i dag offentliggjordes de nominerade på demokratifestivalen Fundur fólksins på Island, där sekretariatet för Nordiska rådets miljöpris är placerat.

Bedömningskommitténs ordförande Lars Hindkjær berättar:

Sommarens våldsamma väderfenomen världen över och IPCC:s nyligen offentliggjorda rapport har understrukit behovet av att hålla fokus på sättet på vilket vi producerar och konsumerar livsmedel. Därför är vi också väldigt glada över de åtta projekt som har mottagit en nominering till årets miljöpris. De visar alla på var sitt sätt hur ett mer hållbart livsmedelssystem kan skapa positiva förändringar för vår miljö och vårt klimat.

8 nominerade

De nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021 är:

Vinnaren offentliggörs 2 november 2021 i förbindelse med Nordiska rådets prisutdelning i Köpenhamn.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djuretisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.

Om Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris utdelas 2021 för 27:e gången och hyllar i år nordiska initiativ som har gjort en särskild insats för att säkra ett hållbart livsmedelssystem. Alla kan föreslå kandidater till priset och vinnaren belönas med 300 000 DKK.

Priset utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan nominera kandidater. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön.

Mød de 8 nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Mere information: norden.org/miljopris