Matkovin - Færøerne

Matkovin
Photographer
norden.org
Digital platform som styrker den lokale fødevareproduktion på Færøerne.

Matkovin er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

En af de store udfordringer i Færøernes fødevaresystem er den forholdsvis store import af fødevarer til Færøerne fra lande, der i mange tilfælde ligger så langt borte, at afstanden næppe kunne være længere. Dette på trods af at Færøerne er ét stort spisekammer og stort set lever af at eksportere mad til resten af verden.

I et forsøg på at sætte fokus på den lokale produktion af fødevarer, og derved forkorte afstanden mellem den færøske forbruger og den færøske producent, har Sunniva Gudmundsdóttir Mortensen søsat hjemmesiden Matkovin. Hjemmesiden er et udstilllingsvindue for nye og traditionelle færøske kvalitetsprodukter. Her møder den færøske forbruger den færøske bonde, fisker og jæger. Opskrifter deles, kontakt og tillid  mellem producent og forbruger skabes og madvarer bestilles. Og her introduceres og reintroduceres den færøske forbruger for gamle dyder om at udnytte alt spiseligt for at undgå madspild. Fra lufttørret gås til fåretestikler med aioli.

Fordi Matkovin skaber kortere vej mellem fødevarer og spisende nomineres projektet til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.