Tässä ovat Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon ehdokkaat 2021

03.09.21 | Uutinen
Plantejord
Photographer
Zoe Schaeffer, Unsplash
Elintarvikkeiden hiilijalanjäljen paljastava tietokanta, uudistavaan maatalouteen ja hiilen varastointiin keskittyvä hanke sekä lähiruokaa tuottava grönlantilainen kasvihuone ovat ehdolla Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saajaksi. Ehdokkaat ovat pohjoismaisia esimerkkejä siitä, miten kestävien ruokajärjestelmien kehittäminen on hyväksi luonnon monimuotoisuudelle, ympäristölle ja ilmastolle.

Ruokajärjestelmien kestävyydellä voidaan tukea useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, kuten kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä (tavoite nro 12), ilmastotekoja (13), merten ja niiden luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää käyttöä (14) sekä maaekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelua (15). Ruoantuotannon osuus maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on jopa 25 %, joten Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotisen ympäristöpalkinnon teemana ovat kestävät ruokajärjestelmät. Palkintoehdokkaat julkistettiin Fundur fólksins -demokratiafestivaaleilla Islannissa, missä myös ympäristöpalkinnon sihteeristö sijaitsee.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Lars Hindkjær kommentoi näin:

Kesän äärimmäiset sääilmiöt eri puolilla maailmaa ja IPCC:n hiljattain julkistama raportti ovat osoittaneet, että ruoan tuotanto- ja kulutustavat vaativat huomiota. Olemmekin erittäin tyytyväisiä näihin kahdeksaan ehdokkaaseen. Ne kertovat kukin tavallaan siitä, miten ruokajärjestelmien kestävyyden kehittäminen voi luoda myönteisiä muutoksia ympäristössä ja ilmastossa.

Kahdeksan ehdokasta

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon ehdokkaat 2021:

Palkinnonsaaja julkistetaan Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuudessa Kööpenhaminassa 2. marraskuuta 2021.

Tämänvuotinen teema: Kestävät ruokajärjestelmät

Kun ruoantuotanto on kestävää, ruoka tuotetaan mahdollisimman paikallisesti ja ekologisesti kestävillä menetelmillä. Maataloudessa painopistealueina ovat kasvinravinteiden palauttaminen kiertoon sekä ympäristöä säästävät maatalouskäytännöt, jotka ottavat huomioon kasvihuonekaasupäästöt, hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden ja vesivarojen hyvän hoidon. Kotieläintalous ja kalanviljely kantavat ympäristövastuunsa ja noudattavat tiukkoja eettisiä eläinsuojeluarvoja. Syötäviä luonnonvaroja, kuten riistaa, luonnonvaraista kalaa ja muita luonnontuotteita, käytetään viisaasti.

Kun raaka-aineita jalostetaan elintarvikkeiksi, niiden ravinteet säilytetään mahdollisimman hyvin. Elintarviketeollisuudessa ei haaskata luonnonvaroja, tuotteet pakataan energiatehokkaasti, ja jakelun ympäristöjalanjälki minimoidaan. Yritykset ja kaupat tarjoavat asiakkaille vastuullisia vaihtoehtoja ja minimoivat ruokahävikin omilla toimillaan. Kuluttajien ruokavaliot perustuvat ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin, kuten kausi- ja kasvisruokaan. Syömme sen verran kaloreita kuin mitä tarvitsemme, ruokaa ei mene hukkaan, ja orgaaninen jäte kierrätetään.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotinen ympäristöpalkinto on järjestyksessä 27:s, ja sen saa toimija, joka on edistänyt merkittävästi kestävien ruokajärjestelmien kehittämistä. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa, ja palkinto on suuruudeltaan 300 000 Tanska kruunua (40 000 euroa).

Ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tavoitteena on vahvistaa tietämystä pohjoismaisesta ympäristötyöstä. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen ympäristötyöhön.

Meet the 8 nominees for the Nordic Council Environment Prize 2021.

More information: www.norden.org/environmentprize