Nordisk dialog i Katowice

13.12.18 | Nyhed
One of the main argets for the Nordic presence at the COP24 has been to amplify the young voices. 

One of the main argets for the Nordic presence at the COP24 has been to amplify the young voices. 

Photographer
Robert Bednarczyk

Et af hovedformålene med den nordiske tilstedeværelse på COP24 har været at give de unge en stærkere stemme.

I løbet af to uger med et spækket program har den nordiske pavillon ved FN’s klimatopmøde i Katowice (COP 24) dannet rammen om både videndeling og dialog om klimaløsninger og klimaudfordringer.

Det begyndte på smukkeste vis med fremtidens stærke stemmer. Youth Day på den nordiske pavillon mandag den 3. december indgav stor fremtidstro til den yngre generation, og tonen blev slået an af Lotta Velin, som er en af de lovende ungdomsambassadører, der repræsenterer Nordisk Ministerråd på klimatopmødet.

– I Norden har vi i gennemsnit et økologisk fodaftryk på fire kloder, og derfor mener jeg, at vi bør gå forrest, når det gælder bæredygtigt forbrug, sagde Velin.

En kæmpe klimafestival

De nordiske statsministres initiativ Nordic Solutions to Global Challenges har været overskriften for aktiviteterne i pavillonen i Katowice – ved at vise, hvordan nordiske klimaløsninger kan bidrage til at sænke den globale udledning af drivhusgasser – og Lotta Velins budskab udtrykker dermed et andet vigtigt mål med den nordiske tilstedeværelse på COP24: Dialog og videndeling, når det gælder vores største klimaudfordringer. 

– Jeg mener, at den nordiske pavillon og de andre pavilloner, der er her, fungerer fremragende som fora, hvor man kan tage de forskellige klimaudfordringer op. Noget af det bedste ved klimatopmødet er, at der foregår så meget uden for forhandlingslokalerne og højniveaudiskussionerne. Man kan sige, at det er som en kæmpe festival for alle, der er interesseret i klimaet. Man lærer så meget her, og man tager hjem med meget mere, end man kom med, siger Islands miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson,

Tænketank

Den nordiske pavillon ville skabe en platform for dialog, networking og klimarelateret knowhow og havde hver dag et nyt tema, for eksempel transport, grønt byggeri, bioøkonomi, urbane løsninger, Arktis, forandringer på energimarkedet, grønne finansmarkeder samt ensartet og sammenhængende politik, som kan bidrage til, at vi når målene i Paris-aftalen.

– De nordiske lande betragtes som frontløbere, når det gælder klimaløsninger og bæredygtig udvikling, og en ambitiøs klimaindsats er en vigtig del af de nordiske landes fælles arbejde for at indfri 2030-agendaen. Ved at byde ind til samtaler om nordiske løsninger og udfordringer har vi både delt ud af vores viden og indsamlet nye perspektiver på COP24, fortæller Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

– COP24 er også blevet kaldt for dialogens klimatopmøde, og de vidt forskellige aktiviteter i den nordiske pavillon og vores ”tænketankstilgang” har vist, at videndeling er vejen frem, hvis vi skal løse den globale klimakrise, tilføjer Høybråten.

Fælles udtalelse om 1,5 °C-rapporten

De nordiske miljø- og klimaministre fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island og Færøerne samt Åland offentliggjorde en fælles udtalelse på klimatopmødet, hvori de hilser FN’s klimapanels særlige rapport om konsekvenserne af en global opvarmning på 1,5 °C velkommen og udtrykker stor bekymring over rapportens konklusioner.

Læs ministrenes udtalelse her

Sociale medier

Interviews med ministre, interessenter, politiske beslutningstagere, eksperter og aktivister i klimadebatten har været med til at skabe lidt af en buzz på Twitter og Facebook for at sikre, at resten af verden også inddrages i dialogen. Hver morgen og aften har forskellige gæster med ekspertise i dagens emne slået tonen an og afrundet dagens samtaler live på Facebook.

En af de mest bekymrende historier blev fortalt af fotograf Samuel Turpin, som havde medbragt fotodokumentation af klimaforandringernes påvirkning af Grønland.  

Se morgensnakken med Samuel Turpin

Se videoklippene fra COP24 på Facebook

De unges perspektiv

Et af de spørgsmål, som gang på gang blev stillet foran kameraet til gæsterne i pavillonen for at skabe viral dialog og sikre videndeling, var: ”Hvad er de største klimaudfordringer i Norden?”

Et af de klareste budskaber kom ikke fra midaldrende mænd i jakkesæt, men fra en 15-årig pige fra Sverige.

– De rige lande skal reducere deres udslip, eftersom vi udleder mere per capita end andre lande. Derfor skal vi selvfølgelig også reducere vores udledning mere, sagde Greta Thunberg, den svenske pige, som på egen hånd indledte en klimaprotest ved at strejke fra skolen sidste sommer og derfor var et kendt ansigt på UNFCCC’s klimatopmøde i Katowice. 

Se videoen med Greta Thunberg her

Eftersom de unges perspektiv blev prioriteret højt, har en af mange kommunikationsaktiviteter været Instagram-aktionen, hvor de nordiske ungdomsambassadører har præsenteret deres syn på COP24 via @nordisksamarbejde.

Tænk nordisk!

I den sidste uges tid har pavillonen dannet rammen om en ny podcast-serie, der ser nærmere på, hvordan de nordiske landes erfaringer med at håndtere emner såsom køn, ernæring og miljømæssig bæredygtighed kan tjene som inspiration i andre dele af verden.

Tilmeld dig Think Nordic her

Nordisk Ministerråd har ingen formel rolle ved COP24, og landene forhandler ikke samlet. Ikke desto mindre samarbejder vi gennem Den Nordiske Arbejdsgruppe for Globale Klimaforhandlinger (NOAK).

Læs mere om NOAK her